Arkiv protokoll och handlingar

Nedan ser du protokoll och handlingar från Socialnämnden åren 2015-2016.

Sammanträden och handlingar under 2018

Sammanträdesdag 


 Dagordning 

 Handlingar 


Protokoll 

 18 januari 2018


Dagordning

Handlingar


Protokoll

 19 februari 2018 


Dagordning

Handlingar


Protokoll

 22 mars 2018


Dagordning

Handlingar


Protokoll

 26 april 2018


Dagordning

Handlingar


Protokoll

 24 maj 2018


Dagordning

Handlingar


Protokoll

 23 augusti 2018 


Dagordning

Handlingar


Protokoll

 20 september 2018 


Dagordning

Handlingar


Protokoll

18 oktober 2018


Dagordning

Handlingar


Protokoll

 13 december 2018


Dagordning

Handlingar


Protokoll

Beslut §106


Sammanträden och handlingar under 2017

Sammanträdesdag 


 Dagordning 

 Handlingar 

Protokoll 

 19 januari 2017 


Dagordning

Handlingar

Protokoll

 16 februari 2017 


Dagordning

Handlingar

Protokoll

 16 mars 2017


Dagordning

Handlingar

Protokoll

 27 april 2017


Dagordning

Handlingar

Protokoll

 23 maj 2017


Dagordning

Handlingar

Protokoll

 21 september 2017 


Dagordning

Handlingar

Bilaga ärende 5

Protokoll

 19 oktober 2017 


Dagordning

Handlingar

Protokoll

2 november 2017


Dagordning

Handlingar

Protokoll

 14 december 2017


Dagordning

Handlingar

Protokoll

 Socialnämnden 2016

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar 

Protokoll 

21 januari 2016 

Dagordning

Handlingar

Protokoll

18 februari 2016

Dagordning

Handlingar

Protokoll

10 mars 2016

Dagordning

Handlingar

Protokoll

7 april 2016

Dagordning

Handlingar

Protokoll

19 maj 2016

Dagordning

Handlingar 

Protokoll 

18 augusti 2016

Dagordning

Handlingar 

Protokoll 

22 september 2016

Dagordning

Handlingar

Protokoll

27 oktober 2016

Dagordning 

Handlingar 

Protokoll 

8 december 2016

Dagordning

Handlingar

Protokoll

 

Socialnämnden 2015

Sammanträdesdag

 Dagordning

 Handlingar 

 Protokoll 

22 januari 2015 

Dagordning

Handlingar

Protokoll

5 mars 2015

Dagordning

Handlingar

Protokoll

1 april 2015

Dagordning

Handlingar

Protokoll

7 maj 2015

Dagordning

Handlingar 

Protokoll 

11 juni 2015

Dagordning 

Handlingar 

Protokoll

20 augusti 2015

Dagordning

Handlingar

Protokoll

24 september 2015

Dagordning 

Handlingar 

Protokoll 

29 oktober 2015

Dagordning

Handlingar

Protokoll

3 december 2015

Dagordning

Handlingar

Protokoll


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Fråga oss
Upp