Socialnämnd

Socialnämnden ansvar för stöd och service till personer som behöver hjälp för att nå en skälig levnadsnivå och få ett så självständigt liv som möjligt.

Detta innebär att nämnden arbetar med:

  • omsorg om människor med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar
  • barn- och ungdomsvård
  • missbruksvård
  • den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde, upp till sjuksköterskenivå
  • ekonomiskt bistånd och stöd till att bli självförsörjande
  • familjerätt och familjerådgivning
  • insatser till nyanlända personer och flyktingar
  • integration
  • budget- och skuldsanering
  • Socialnämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Socialnämndens arbete styrs i ett reglemente som Kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämnden respektive ordförande och kontorschef och annan anställd har rätt att besluta om.

Reglemente och delegationsorning hittar du i i författningssamlingen. Se länk nedan.

Handlingar och protokoll

Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför och efter sammanträdena. Dag framgår i nedanstående tabell.

Handlingar, eller delar av handlingar, som omfattas av sekretess eller restriktioner på grund av dataskyddsförordningen (GDPR) publiceras inte på kommunens webbplats.


Sammanträden och handlingar under 2020‌

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

30 januari 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

20 februari 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

2 april 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

19 maj 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

29 september 2020

Dagordning

Handlingar


22 oktober 2020
10 december 2020

Sammanträden och handlingar under 2019

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

10 januari 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

31 januari 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

21 februari 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

11 april 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

23 maj 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

26 september 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

24 oktober 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

21 november 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

12 december 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll


Sammanträden och handlingar under 2018

Sammanträdesdag 


 Dagordning 

 Handlingar 


Protokoll 

 18 januari 2018


Dagordning

Handlingar


Protokoll

 19 februari 2018 


Dagordning

Handlingar


Protokoll

 22 mars 2018


Dagordning

Handlingar


Protokoll

 26 april 2018


Dagordning

Handlingar


Protokoll

 24 maj 2018


Dagordning

Handlingar


Protokoll

 23 augusti 2018 


Dagordning

Handlingar


Protokoll

 20 september 2018 


Dagordning

Handlingar


Protokoll

18 oktober 2018


Dagordning

Handlingar


Protokoll

 13 december 2018


Dagordning

Handlingar


Protokoll

Beslut §106


Prenumerera

 

Ledamöter

Socialnämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019-2022 enligt fördelningen nedan

Partifördelning

 Parti 

 Ordinarie ledamot 

 Ersättare 

Moderaterna 

22

Liberalerna 

1

1

Kristdemokraterna 

1

1

Centerpartiet

Socialdemokraterna

3

3

Vänsterpartiet

1

Miljöpartiet

-

-

Sverigedemokraterna

2

2


Socialnämndens presidium

Ordförande 
Martin Normark (L)

1:e vice ordförande
Lisbeth Waern (M)

2:e vice ordförande
Kerstin Ahlin (S)

Kontakta en politiker

Ledamöter

Ordinare ledamöter

Ersättare

Moderaterna

Lisbeth Waern

Malin Fornander

Marcus Sköld

Stig Engcrantz

Liberalerna

Martin Normark

Ulf Hilonen

Kristdemokraterna

Daniele Spagnolo

Marlene Juthstrand

Centerpartiet


Ricard Wikman Koljo

Lars Thomasson

Socialdemokraterna

Kerstin Ahlin

Jessica Dannefalk

Anni Ullberg

Christer Norberg

Helena Austrell

Birgitta Nylund

Vänsterpartiet


Jeanette P K Bustos Cesped

Amal Yazigi

Miljöpartiet

 -

-

Sverigedemokraterna

Anette Nyberg

Johnny Storskörd

Claus Engström

-


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp