Socialnämnd

Socialnämnden ansvar för stöd och service till personer som behöver hjälp för att nå en skälig levnadsnivå och få ett så självständigt liv som möjligt.

Detta innebär att nämnden arbetar med:

  • omsorg om människor med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar
  • barn- och ungdomsvård
  • missbruksvård
  • den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde, upp till sjuksköterskenivå
  • ekonomiskt bistånd och stöd till att bli självförsörjande
  • familjerätt och familjerådgivning
  • insatser till nyanlända personer och flyktingar
  • integration
  • budget- och skuldsanering
  • Socialnämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Socialnämndens arbete styrs i ett reglemente som Kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämnden respektive ordförande och kontorschef och annan anställd har rätt att besluta om.

Reglemente och delegationsorning hittar du i i författningssamlingen. Se länk nedan.

Handlingar och protokoll

Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför och efter sammanträdena. Dag framgår i nedanstående tabell.

Handlingar, eller delar av handlingar, som omfattas av sekretess eller restriktioner på grund av dataskyddsförordningen (GDPR) publiceras inte på kommunens webbplats.


Sammanträden och handlingar under 2021‌

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

28 januari 2021

Dagordning

Handlingar

Protokoll

18 februari 2021

Dagordning

Handlingar

Protokoll

15 april 2021

Dagordning

Handlingar

Protokoll

27 maj 2021
30 september 2021
21 oktober 2021
9 december 2021


Sammanträden och handlingar under 2020‌

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

30 januari 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

20 februari 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

2 april 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

19 maj 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

29 september 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

22 oktober 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

17 december 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll


Sammanträden och handlingar under 2019

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

10 januari 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

31 januari 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

21 februari 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

11 april 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

23 maj 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

26 september 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

24 oktober 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

21 november 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

12 december 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll


Prenumerera

 

Ledamöter

Socialnämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019-2022 enligt fördelningen nedan

Partifördelning

 Parti 

 Ordinarie ledamot 

 Ersättare 

Moderaterna 

22

Liberalerna 

1

1

Kristdemokraterna 

1

1

Centerpartiet

Socialdemokraterna

3

3

Vänsterpartiet

1

Miljöpartiet

-

-

Sverigedemokraterna

2

2


Socialnämndens presidium

Ordförande 
Martin Normark (L)

1:e vice ordförande
Birgitta Dickson (M)

2:e vice ordförande
Kerstin Ahlin (S)

Kontakta en politiker

Ledamöter

Ordinare ledamöter

Ersättare

Moderaterna

Birgitta Dickson

Therese Nordin

Marcus Sköld

Stig Engcrantz

Liberalerna

Martin Normark

Johan Skånberg

Kristdemokraterna

Daniele Spagnolo

Marlene Juthstrand

Centerpartiet


Ricard Wikman Koljo

Lars Thomasson

Socialdemokraterna

Kerstin Ahlin

Jessica Dannefalk

Anni Ullberg

Christer Norberg

Helena Austrell

Birgitta Nylund

Vänsterpartiet


Jeanette P K Bustos Cesped

Amal Yazigi

Miljöpartiet

 -

-

Sverigedemokraterna

Jasmin Norgren

Johnny Storskörd

Claus Engström

Anette Nyberg


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Fråga oss
Upp