Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet är ett rådgivande organ till kommunen i frågor som rör de funktionshindrades situation i samhället.

Tillgänglighet och andra frågor som är angelägna för funktionshindrade ska ingå som en självklar del i det kommunala aarbetet. Handikapprådet fungerar som ett bollplank och en diskussionspartner i de frågorna. Rådet består av nio ledamöter varav handikapporganisationerna utser sex stycken och kommunen har tre representanter.

Ledamöter

Ledamöter från Kommunstyrelsen och Socialnämnden är:

Kommunstyrelsen
Camilla Janson (S)
Ordförande

Socialnämnden
Tina Teljstedt (KD)

Kerstin Ahlin (S)

Anders Åkerlind (M)

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)