Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet är ett rådgivande organ till kommunen i frågor som rör de funktionshindrades situation i samhället.

Tillgänglighet och andra frågor som är angelägna för funktionshindrade ska ingå som en självklar del i det kommunala arbetet. Tillgänlighetsrådet fungerar som ett bollplank och en diskussionspartner i de frågorna. Rådet består av nio ledamöter varav handikapporganisationerna utser sex stycken och kommunen har tre representanter.

Ledamöter

Ledamöter från Kommunstyrelsen och Socialnämnden är:

Kommunstyrelsen
Fredrik Kjos (M),
Ordförande

Socialnämnden
Martin Normark (L)

Birgitta Dickson (M)

Kerstin Ahlin (S)


2020

Sammanträdesdatum

Dagordningar

Minnesanteckningar

22 januari 2020

Dagordning Pdf, 91 kB.

Minnesanteckningar Pdf, 150 kB.

13 maj 2020

INSTÄLLT

INSTÄLLT

9 september 2020

Dagordning Pdf, 100 kB.

Minnesanteckningar Pdf, 102 kB.

18 november 2020

Dagordning Pdf, 100 kB.

Minnesanteckningar Pdf, 152 kB.


2019

Sammanträdesdatum

Dagordningar

Protokoll

20 februari

Dagordning

Protokoll

24 april

Dagordning Pdf, 88 kB.

Protokoll Pdf, 154 kB.

11 september20 november
2018

Sammanträdesdatum

Dagordningar

Protokoll

21 februari

Dagordning Pdf, 18 kB.

Protokoll Pdf, 81 kB.

5 september


Protokoll Pdf, 88 kB.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp