Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet är ett rådgivande organ till kommunen i frågor som rör de funktionshindrades situation i samhället.

Tillgänglighet och andra frågor som är angelägna för funktionshindrade ska ingå som en självklar del i det kommunala arbetet. Tillgänlighetsrådet fungerar som ett bollplank och en diskussionspartner i de frågorna. Rådet består av nio ledamöter varav handikapporganisationerna utser sex stycken och kommunen har tre representanter.

Ledamöter

Ledamöter från Kommunstyrelsen och Socialnämnden är:

Kommunstyrelsen
Fredrik Kjos (M),
Ordförande

Socialnämnden
Martin Normark (L)

Birgitta Dickson (M)

Kerstin Ahlin (S)

2021

Sammanträdesdatum

Dagordningar

Minnesanteckningar 


2020

Sammanträdesdatum

Dagordningar

Minnesanteckningar

22 januari 2020

Dagordning

Minnesanteckningar

13 maj 2020

INSTÄLLT

INSTÄLLT

9 september 2020

Dagordning

Minnesanteckningar

18 november 2020

Dagordning

Minnesanteckningar


2019

Sammanträdesdatum

Dagordningar

Protokoll

20 februari

Dagordning

Protokoll

24 april

Dagordning

Protokoll

11 september20 november
2018

Sammanträdesdatum

Dagordningar

Protokoll

21 februari

Dagordning

Protokoll

5 september


Protokoll

2017

Sammanträdesdatum

Dagordningar

Protokoll

1 februari

Dagordning

Protokoll

3 maj

Dagordning

Protokoll

6 september

Dagordning

Protokoll

15 november

Dagordning

Protokoll

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Fråga oss
Upp