Skolrådet

Skolrådet i Upplands-Bro är ett forum för dialog mellan Utbildningsnämnden, Utbildningskontoret och föräldrarepresentanter.

Utbildningsnämnden och Utbildningskontoret bjuder in till Skolråd en gång per termin. Inga beslut fattas i rådet och vi diskuterar inte enskilda personer eller enskilda ärenden. Dokumentation sker i form av minnesanteckningar.

Deltagare är Utbildningsnämndens ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande, utbildningschef, sekreterare och föräldrarepresentanter.

Varje skola i Upplands-Bro kommun ska ha en till två föräldrarepresentanter i rådet. Om du är intresserad av att delta i skolrådet tar du kontakt med skolledningen på ditt barns skola.

Skolråd

Sammanträdesdag

Dagordning

Minnesanteckningar

30 mars 2017

Dagordning

Minnesanteckningar

11 oktober 2017

Dagordning

Minnesanteckningar

13 mars 2018

Dagordning

Minnesanteckningar

18 oktober 2018

Dagordning

Minnesanteckningar

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)