Pensionärsrådet

I kommunala pensionärsrådet träffas representanter som pensionärsorganisationerna med verksamhet i kommunen utsett och ledamöter från Kommunstyrelsen samt Äldre- och omsorgsnämnden. De överlägger, samråder och utbyter information om frågor som är angelägna för pensionärer i Upplands-Bro.

En viktig uppgift för pensionärsrådet är att se till att de frågor som rör pensionärer tas upp och synliggörs i de kommunala nämnderna.

Ledamöter

Ledamöter från Kommunstyrelsen och Äldre- och omsorgsnämnden är:

Kommunstyrelsens ordförande

Fredrik Kjos (M)

Äldre- och omsorgsnämnden

Tina Teljstedt (KD)

Anders Åkerlind (M)

Kerstin Ahlin (S)

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp