Pensionärsrådet

I kommunala pensionärsrådet träffas representanter som pensionärsorganisationerna med verksamhet i kommunen utsett och ledamöter från Kommunstyrelsen samt Äldre- och omsorgsnämnden. De överlägger, samråder och utbyter information om frågor som är angelägna för pensionärer i Upplands-Bro.

En viktig uppgift för pensionärsrådet är att se till att de frågor som rör pensionärer tas upp och synliggörs i de kommunala nämnderna.

Ledamöter

Ledamöter från Kommunstyrelsen och Äldre- och omsorgsnämnden är:

Kommunstyrelsens ordförande

Fredrik Kjos (M)

Äldre- och omsorgsnämnden

Tina Teljstedt (KD)

Anders Åkerlind (M)

Kerstin Ahlin (S)

2019

Sammanträdesdatum

Dagordningar

Minnesanteckningar

20 februari 2019

Dagordning

Minnesanteckningar

8 maj 2019

Dagordning

Minnesanteckningar

Verksamhet PRO

Verksamhet SPF

Verksamhet Kaleva Seniorer

12 september 2019

Dagordning

Minnesanteckningar

Bilagor till anteckningarna

20 november 2019 


2018

Sammanträdesdatum

Dagordning

Protokoll

21 mars 2018

Dagordning

Protokoll

30 maj 2018

Dagordning

Protokoll

19 september 2018

Dagordning

Protokoll

5 december 2018

Dagordning

Protokoll


2017

Sammanträdesdatum

Dagordning

Protokoll

15 mars 2017

Dagordning

Protokoll

3 maj 2017

Dagordning

Protokoll

13 september 2017

Dagordning

Protokoll

Bilaga 1

Bilaga 2

6 december 2017

Dagordning

Protokoll


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)