Näringslivsrådet

Näringslivsrådet är rådgivande till kommunledningen i frågor kring näringslivsutveckling.

Rådet består av representanter från Upplands-Bros företagarföreningar, olika branschrepresentanter från näringslivet samt politiker och tjänstepersoner.

På dagordningen finns aktuella näringslivsfrågor och olika tematiska fokusområden behandlas.

Har du frågor om näringslivsrådet, kontakta Katarina Barter, näringslivschef.

2022

Sammanträdesdatum

Dagordningar

Minnesanteckningar

23 mars

Dagordning Pdf, 76 kB.

Minnesanteckning Pdf, 137 kB.

19 maj

Dagordning Pdf, 24 kB.

Minnesanteckning Pdf, 120 kB.

28 september18 novemberText för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp