Näringslivsrådet

Näringslivsrådet är rådgivande till kommunledningen i frågor kring näringslivsutveckling.

Rådet består av representanter från Upplands-Bros företagarföreningar, representanter från näringslivet samt politiker och tjänstemän.

På agendan finns aktuella näringslivsfrågor, näringslivsrådets fokusområden samt frågeställningar från näringslivet.

Har du frågor om näringslivsrådet, kontakta Nassim Nyholm, näringslivsutvecklare.


2021

Sammanträdesdatum


Dagordningar

Minnesanteckningar

3 mars


Dagordning

Minnesanteckning

5 maj


Dagordning


1 september
3 november

2020

Sammanträdesdatum

Dagordningar

Minnesanteckningar

11 mars

Dagordning

Minnesanteckning

6 maj

Dagordning

Minnesanteckning

7 september

Dagordning

Minnesanteckning

14 oktober

Dagordning

Minnesanteckning

9 december

Dagordning

Minnesanteckning

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Fråga oss
Upp