Näringslivsrådet

Näringslivsrådet är rådgivande till kommunledningen i frågor kring näringslivsutveckling.

Rådet består av representanter från Upplands-Bros företagarföreningar, representanter från näringslivet samt politiker och tjänstemän.

På agendan finns aktuella näringslivsfrågor, näringslivsrådets fokusområden samt frågeställningar från näringslivet.

Har du frågor om näringslivsrådet, kontakta Katarina Barter, näringslivschef.

2022

Sammanträdesdatum

Dagordningar

Minnesanteckningar

 

 

 

 

 

 

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp