Fritidsråd

I rådet träffas representanter från kommunens fritidsföreningar, några ledamöter från Kultur- och fritidsnämden och  några tjänstemän från Kultur- och fritidskontoret. Syftet är att samråda och utbyta information.

Ledamöter

Ledamöter från Kultruoch fritdsnämnden är:

Kultur- och fritidsnämnden
Andrée Wright (MP)
Ordförande
Naser Vukovic (S)
1:e vice ordförande

Paul Gustavsson (M)
2:e vice ordförande


 Dagordningar

  • Protokoll

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)