Förskolerådet

Förskolerådet är ett forum för dialog mellan Utbildningsnämnden, Utbildningskontoret och föräldrarepresentanter.

Utbildningsnämnden och Utbildningskontoret bjuder in till Förskoleråd en gång per termin. Inga beslut fattas i rådet och vi diskuterar inte enskilda personer eller enskilda ärenden. Dokumentation sker i form av minnesanteckningar.

Deltagare är Utbildningsnämndens ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande, utbildningschef, verksamhetschef för förskola, sekreterare och föräldrarepresentanter.

Tanken är att föräldrar från olika förskolor i Upplands-Bro kommun ska vara representanter i rådet. Är du intresserad av att delta i rådet så tar du kontakt med förskolechefen på ditt barns förskola

‌Förskolerådet

Sammanträdesdag

Dagordning

Minnesanteckningar

6 april 2017

Dagordning

Minnesanteckningar

19 oktober 2017

Dagordning

Minnesanteckningar

14 mars 2018

Dagordning

Minnesanteckningar

16 oktober 2018

Dagordning

Minnesanteckningar


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)