Anhörigrådet

Anhörigrådet är ett organ för ömsesidigt samråd mellan anhörigföreningarna och kommunen.

Syftet med rådet är att diskutera frågor som rör anhöriga. Anhörigrådet ska även vara remissinstans i dessa frågor.

Rådet har ledamöter från anhörigföreningar som är verksamma i kommunen. Socialnämndens och Äldre- och omsorgsnämndens presidium ingår i rådet som ordinarie ledamöter och representater för kommunen.

Ledamöter

I Anhörigrådet ingår Socialnämndens och Äldre- och omsorgsnämndens presidium:

Socialnämnden

Martin Normark (L) ordförande

Birgitta Dickson (M)

Kerstin Ahlin (S)

Äldre- och omsorgsnämnden

Tina Teljstedt (KD)

Anders Åkerlind (M)

Kerstin Ahlin (S)

2021

Sammanträdesdatum

Dagordningar

Minnesanteckningar

4 februari 2021

Dagordning

Minnesanteckningar

Bilaga - Teknikhjälp

Bilaga - Program

6 maj 2021

Dagordning


9 september 202125 november 2021
2020

Sammanträdesdatum

Dagordningar

Minnesanteckningar

6 februari 2020

Dagordning

Minnesanteckningar

Bilagor

7 maj 2020

INSTÄLLT


10 september 2020

Dagordning

Minnesanteckningar

5 november 2020

Dagordning

Minnesanteckningar


2019

Sammanträdesdatum

Dagordningar

Minnesanteckningar

13 februari 2019

Dagordning

Minnesanteckningar

9 maj 2019

Dagordning

Minnesanteckningar

5 september 2019

Dagordning

Minnesanteckningar

7 november 2019

Dagordning

Minnesanteckningar

  

2018

Sammanträdesdatum

Dagordningar

Minnesanteckningar

28 februari 2018

Dagordning

Minnesanteckningar

22 maj 2018

Dagordning

Minnesanteckningar

6 september 2018

Dagordning

Minnesanteckningar

22 november 2018

Dagordning

Minnesanteckningar

 


2017

Sammanträdesdatum

Dagordningar

Minnesanteckningar

9 mars 2017

Dagordning

Minnesanteckningar

29 maj 2017

Dagordning

Minnesanteckningar

8 september 2017

Dagordning

Minnesanteckningar

28 november 2017

Dagordning

Minnesanteckningar

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Fråga oss
Upp