Anhörigrådet

Anhörigrådet är ett organ för ömsesidigt samråd mellan anhörigföreningarna och kommunen.

Syftet med rådet är att diskutera frågor som rör anhöriga. Anörigrådet ska även vara remissinstans i dessa frågor.

Rådet har ledamöter från anhörigföreningar som är verksamma i kommunen, och ledamöter från kommunen.

Ledamöter

Ledamöter från Socialnämnden är:

Socialnämnden
Tina Teljstedt (KD)

Kerstin Ahlin (S)

Anders Åkerlind (M)

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)