Anhörigrådet

Anhörigrådet är ett organ för ömsesidigt samråd mellan anhörigföreningarna och kommunen.

Syftet med rådet är att diskutera frågor som rör anhöriga. Anhörigrådet ska även vara remissinstans i dessa frågor.

Rådet har ledamöter från anhörigföreningar som är verksamma i kommunen. Socialnämndens och Äldre- och omsorgsnämndens presidium ingår i rådet som ordinarie ledamöter och representater för kommunen.

Ledamöter

I Anhörigrådet ingår Socialnämndens och Äldre- och omsorgsnämndens presidium:

Socialnämnden

Martin Normark (L) ordförande

Birgitta Dickson (M)

Kerstin Ahlin (S)

Äldre- och omsorgsnämnden

Tina Teljstedt (KD)

Anders Åkerlind (M)

Kerstin Ahlin (S)

2022

Sammanträdesdatum

Dagordningar

Minnesanteckningar

 

 

 

 

 

 

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp