Trygghetsutskott

Kommunstyrelsen inrättade i början av år 2019 ett Trygghetsutskott. Utskottets uppgift är att ansvara för brottsförebyggande frågor i kommunen samt politiskt ansvar för samordning av dessa frågor med andra relevanta aktörer som exempelvis polis, räddningstjänst, väktarbolag, skolor, socialtjänst, bostadsbolag, näringsliv, bostadsrättsföreningar, frivilligorganisationer och föreningar. Utskottet utgör även kommunens brottsförebyggande råd.

Vad Trygghetsutskottet ska arbeta med styrs av ett beslut av Kommunstyrelsen från den 5 december 2018.

Handlingar och protokoll

Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför och efter sammanträdena. Tid och plats framgår i nedanstående tabell.

Handlingar, eller delar av handlingar, som omfattas av sekretess eller restriktioner på grund av dataskyddsförordningen (GDPR) publiceras inte på kommunens webbplats.


Sammanträden och handlingar under 2019

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

28 februari 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

17 maj 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

13 september 2019
29 november 2019

Ledamöter

Trygghetsutskottet består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2018-2022 enligt fördelningen nedan

Parti 

Ordinarie ledamot 

Ersättare 

Socialdemokraterna 

Camilla Janson


Moderaterna

Fredrik Kjos

Paul GustafssonLisbeth Waern

Liberalerna

Hans Åberg

Martin Normark

MiljöpartietKristdemokraterna 

Jan Stefanson

Jan-Erik Björk

Centerpartiet 

Mattias PetersonTrygghetsutskottets presidium

Ordförande

Fredrik Kjos (M)

1:e vice ordförande

Hans Åberg (L)

2:e vice ordförande

Camilla Janson (S)


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)