Trygghetsutskott

Kommunstyrelsen inrättade i början av år 2019 ett Trygghetsutskott. Utskottets uppgift är att ansvara för brottsförebyggande frågor i kommunen samt politiskt ansvar för samordning av dessa frågor med andra relevanta aktörer som exempelvis polis, räddningstjänst, väktarbolag, skolor, socialtjänst, bostadsbolag, näringsliv, bostadsrättsföreningar, frivilligorganisationer och föreningar. Utskottet utgör även kommunens brottsförebyggande råd. Vad Trygghetsutskottet ska arbeta med styrs av ett beslut av Kommunstyrelsen från den 5 december 2018.

Handlingar och protokoll

Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför och efter sammanträdena. Tid och plats framgår i nedanstående tabell.

Handlingar, eller delar av handlingar, som omfattas av sekretess eller restriktioner på grund av dataskyddsförordningen (GDPR) publiceras inte på kommunens webbplats.

‌Sammanträden och handlingar under 2021

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

19 februari

Dagordning

Handlingar

Protokoll

19 mars

Dagordning

Handlingar

Protokoll

28 maj
27 augusti
29 oktober
26 november

‌Sammanträden och handlingar under 2020

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

17 januari 2020

Workshop

Workshop

Workshop

21 februari 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

3 april 2020

-

-

Minnesanteckningar

29 maj 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

18 september 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

16 oktober 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

20 november 2020

Dagordning

Handlingar

ProtokollSammanträden och handlingar under 2019

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

28 februari 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

17 maj 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

13 september 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

29 november 2019

Dagordning

Handlingar

ProtokollTrygghetsutskottets presidium

Ordförande

Fredrik Kjos (M)

1:e vice ordförande

Hans Åberg (L)

2:e vice ordförande

Camilla Janson (S)

Ledamöter

Trygghetsutskottet består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2018-2022 enligt fördelningen nedan

Parti 

Ordinarie ledamot 

Ersättare 

Socialdemokraterna 

Camilla Janson

Rolf Nersing


Mary Svenberg

Juan Chacon


Annika Falk


Moderaterna

Fredrik Kjos

Paul Gustafsson
Sverigedemokraterna

Katarina Olofsson

Johan Tholander

Liberalerna

Hans Åberg

Martin Normark

MiljöpartietKristdemokraterna 

Jan Stefanson

Jan-Erik Björk

Centerpartiet 

Mattias Peterson
Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Fråga oss
Upp