Samhällsbyggnadsutskott

Kommunstyrelsen inrättade i början av år 2019 ett Samhällsbyggnadsutskott. Utskottets uppgift är att ansvara för samordning av kommunala verksamheter inom samhällsbyggnad, exempelvis översikts- och detaljplanering, exploatering och bostadsförsörjning, samt ska tillförsäkra att en fungerande infrastruktur anpassas till bostadsutbyggnaden. Vad Samhällsbyggnadsutskottet ska arbeta med styrs av ett beslut av Kommunstyrelsen från den 5 december 2018.

Handlingar och protokoll

Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför och efter sammanträdena. Tid och plats framgår i nedanstående tabell.

Handlingar, eller delar av handlingar, som omfattas av sekretess eller restriktioner på grund av dataskyddsförordningen (GDPR) publiceras inte på kommunens webbplats.

‌Sammanträden och handlingar under 2020

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

29 januari

Dagordning Pdf, 268 kB.

Handlingar Pdf, 43 MB.

Protokoll Pdf, 223 kB.

4 mars

Dagordning Pdf, 214 kB.

Handlingar Pdf, 16 MB.

Protokoll Pdf, 217 kB.

15 april

Dagordning Pdf, 214 kB.

Handlingar Pdf, 11 MB.

Protokoll Pdf, 555 kB.

27 maj

Dagordning Pdf, 264 kB.

Handlingar Pdf, 59 MB.

Protokoll Pdf, 263 kB.

17 juni

Inställt

Inställt

Inställt

19 augusti

Dagordning Pdf, 222 kB.

Handlingar Pdf, 9 MB.

Protokoll Pdf, 292 kB.

16 september

Dagordning Pdf, 223 kB.

Handlingar Pdf, 5 MB.

Protokoll Pdf, 268 kB.

Bilaga § 45 Pdf, 242 kB.

28 oktober

Dagordning Pdf, 262 kB.

Handlingar Pdf, 21 MB.

Protokoll Pdf, 212 kB.

2 december

Dagordning Pdf, 213 kB.

Handlingar Pdf, 9 MB.

Protokoll Pdf, 282 kB.

Bilaga § 58 Pdf, 201 kB.


Sammanträden och handlingar under 2019

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

23 januari 2019

Dagordning Pdf, 71 kB.

Handlingar Pdf, 2 MB.

Protokoll Pdf, 460 kB.

7 mars 2019

Dagordning Pdf, 71 kB.

Handlingar Pdf, 2 MB.

Protokoll Pdf, 463 kB.

10 april 2019

Dagordning Pdf, 217 kB.

Handlingar Pdf, 13 MB.

Protokoll Pdf, 478 kB.

29 maj 2019

Dagordning Pdf, 224 kB.

Handlingar Pdf, 2 MB.

Protokoll Pdf, 536 kB.

28 juni 2019

Dagordning Pdf, 199 kB.

Handlingar Pdf, 2 MB.

Protokoll Pdf, 400 kB.

28 augusti 2019

Dagordning Pdf, 216 kB.

Handlingar Pdf, 29 MB.

Protokoll Pdf, 448 kB.

25 september 2019

Dagordning Pdf, 212 kB.

Handlingar Pdf, 709 kB.

Protokoll Pdf, 446 kB.

22 oktober 2019

Dagordning Pdf, 208 kB.

Handlingar Pdf, 23 MB.

Protokoll Pdf, 513 kB.


Bilaga 1 - Planprioritering Pdf, 188 kB.


Bilaga 2 - Socialdemokraternas förslag till Planprioritering Pdf, 182 kB.

13 november 2019

Dagordning Pdf, 212 kB.

Handlingar Pdf, 11 MB.

Protokoll Pdf, 438 kB.

4 december 2019

Dagordning Pdf, 214 kB.

Handlingar Pdf, 5 MB.

Protokoll Pdf, 419 kB.


Bilaga 1 - Planprioritering Pdf, 191 kB.


Bilaga 2 - Socialdemokraternas förslag till planprioritering Pdf, 226 kB.Samhällsbyggnadsutskottets presidium

Ordförande

Jan Stefanson (KD)

1:e vice ordförande

Martin Normark (L)

2:e vice ordförande

Camilla Janson (S)


Ledamöter

Samhällsbyggnadsutskottet består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2018-2022 enligt fördelningen nedan

Parti 

Ordinarie ledamot 

Ersättare 

Socialdemokraterna 

Camilla Janson

Annika Falk


Catharina Andersson

Conny Timan


Sven-Inge Nylund


Moderaterna

Fredrik Kjos

Anders ÅkerlindMarcus Sköld

Liberalerna

Martin Normark

Börje Wredén

Sverigedemokraterna

Katarina Olofsson

Bo Nersing

Kristdemokraterna 

Jan Stefanson

Karl-Erik Lindholm

Centerpartiet 

Christina Brofalk


Vänsterpartiet


Erik Karlsson


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp