Samhällsbyggnadsutskott

Kommunstyrelsen inrättade i början av år 2019 ett Samhällsbyggnadsutskott. Utskottets uppgift är att ansvara för samordning av kommunala verksamheter inom samhällsbyggnad, exempelvis översikts- och detaljplanering, exploatering och bostadsförsörjning, samt ska tillförsäkra att en fungerande infrastruktur anpassas till bostadsutbyggnaden. Vad Samhällsbyggnadsutskottet ska arbeta med styrs av ett beslut av Kommunstyrelsen från den 5 december 2018.

Handlingar och protokoll

Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför och efter sammanträdena. Tid och plats framgår i nedanstående tabell.

Handlingar, eller delar av handlingar, som omfattas av sekretess eller restriktioner på grund av dataskyddsförordningen (GDPR) publiceras inte på kommunens webbplats.

‌Sammanträden och handlingar under 2021

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

3 februari

Dagordning

Handlingar

Protokoll

10 februari

-

-

Protokoll

17 mars

Dagordning

Handlingar

Protokoll

14 april

Dagordning

Handlingar

Protokoll

26 maj
16 juni
25 augusti
29 september
27 oktober
1 december

Samhällsbyggnadsutskottets presidium

Ordförande

Jan Stefanson (KD)

1:e vice ordförande

Martin Normark (L)

2:e vice ordförande

Camilla Janson (S)


Ledamöter

Samhällsbyggnadsutskottet består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2018-2022 enligt fördelningen nedan

Parti 

Ordinarie ledamot 

Ersättare 

Socialdemokraterna 

Camilla Janson

Annika Falk


Catharina Andersson

Conny Timan


Sven-Inge Nylund


Moderaterna

Fredrik Kjos

Anders ÅkerlindMarcus Sköld

Liberalerna

Martin Normark

Börje Wredén

Sverigedemokraterna

Katarina Olofsson


Kristdemokraterna 

Jan Stefanson

Karl-Erik Lindholm

Centerpartiet 

Christina Brofalk


Vänsterpartiet


Erik Karlsson


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Fråga oss
Upp