Samhällsbyggnadsutskott

Kommunstyrelsen inrättade i början av år 2019 ett Samhällsbyggnadsutskott. Utskottets uppgift är att ansvara för samordning av kommunala verksamheter inom samhällsbyggnad, exempelvis översikts- och detaljplanering, exploatering och bostadsförsörjning, samt ska tillförsäkra att en fungerande infrastruktur anpassas till bostadsutbyggnaden. Vad Samhällsbyggnadsutskottet ska arbeta med styrs av ett beslut av Kommunstyrelsen från den 5 december 2018.

Handlingar och protokoll

Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför och efter sammanträdena. Tid och plats framgår i nedanstående tabell.

Handlingar, eller delar av handlingar, som omfattas av sekretess eller restriktioner på grund av dataskyddsförordningen (GDPR) publiceras inte på kommunens webbplats.

‌Sammanträden och handlingar under 2020

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

29 januari

Dagordning

Handlingar

Protokoll

4 mars

Dagordning

Handlingar

Protokoll

15 april

Dagordning

Handlingar

Protokoll

27 maj

Dagordning

Handlingar

Protokoll

17 juni

Inställt

Inställt

Inställt

19 augusti
16 september
28 oktober
2 december

Sammanträden och handlingar under 2019

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

23 januari 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

7 mars 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

10 april 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

29 maj 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

28 juni 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

28 augusti 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

25 september 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

22 oktober 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll


Bilaga 1 - Planprioritering


Bilaga 2 - Socialdemokraternas förslag till Planprioritering

13 november 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

4 december 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll


Bilaga 1 - Planprioritering


Bilaga 2 - Socialdemokraternas förslag till planprioritering


 

Samhällsbyggnadsutskottets presidium

Ordförande

Jan Stefanson (KD)

1:e vice ordförande

Martin Normark (L)

2:e vice ordförande

Camilla Janson (S)

 

Ledamöter

Samhällsbyggnadsutskottet består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2018-2022 enligt fördelningen nedan

Parti 

Ordinarie ledamot 

Ersättare 

Socialdemokraterna 

Camilla Janson

Annika Falk


Catharina Andersson

Conny Timan


Sven-Inge Nylund


Moderaterna

Fredrik Kjos

Anders ÅkerlindMarcus Sköld

Liberalerna

Martin Normark

Börje Wredén

Sverigedemokraterna

Katarina Olofsson

Claus Engström

Kristdemokraterna 

Jan Stefanson

Karl-Erik Lindholm

Centerpartiet 

Christina Brofalk


Vänsterpartiet


Erik Karlsson

 

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp