Hållbarhetsutskott

Kommunstyrelsen inrättade i början av år 2015 ett Hållbarhetsutskott som har till uppgift att följa, ta initiativ i övergripande och strategiska hållbarhetsfrågor, som miljö- och klimatfrågor och folkhälsofrågor samt andra frågor som kan ses ur ett brett hållbarhetsperspektiv. 

Hållbarhetsutskottet ska:

  • Följa, bereda och ta initiativ i övergripande och strategiska hållbarhetsfrågor
  • Övergripande ansvara för uppföljning av kommunstyrelsens del i genomförande av miljöplan, energiplan, miljöbokslut och övriga övergripande dokument inom hållbarhetsområdet
  • Stödja de kommunala verksamheterna inom området genom att lämna råd eller rekommendationer
  • Ta initiativ till, genomföra kampanjer och projekt som ryms inom dessa uppgifter samt arbeta fram förslag till övergripande policys inom ansvarsområdet
  • Följa upp vad nämnder gjort och gör inom området men inte påverka nämndernas ansvar för frågorna

Vad Hållbarhetsutskottet ska arbeta med styrs i ett beslut av Kommunstyrelsen från den 18 mars 2015, Ks § 28

Handlingar och protokoll

Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför och efter sammanträdena. Tid och plats framgår i nedanstående tabell.

Handlingar, eller delar av handlingar, som omfattas av sekretess eller restriktioner på grund av personuppgiftslagen (PuL) publiceras inte på kommunens webbplats.

Hållbarhetsutskottet

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

24 januari 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

18 april 2018
20 augusti 2018
8 oktober 2018

 Sammanträdesdag

Dagordning 

Handlingar 

Protokoll 

 16 januari 2017 

Dagordning

Handlingar

Protokoll

 19 april 2017

Dagordning

Handlingar

Protokoll

 21 augusti 2017 

Dagordning

Handlingar

Protokoll

 30 oktober 2017 

Dagordning

 

Protokoll

 

Prenumerera

 

Ledamöter

Hållbarhetsutskottet består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2014-2018 enligt fördelningen nedan

 Parti

 Ordinarie ledamot 

 Ersättare 

 Socialdemokraterna 

 1 

 1 

 Moderaterna 

 2 

 1 

 Miljöpartiet 

 1 

 - 

 Kristdemokraterna 

 - 

 1 

 Centerpartiet 

 1 

 - 

Hållbarhetsutskottets presidium

Ordförande
Sara Ridderstedt (MP)

1:e vice ordförande
Mattias Peterson (C)

2:e vice ordförande
Göran Malmestedt (M)

Kontakta en politiker

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Socialdemokraterna

Annika Falk

Conny Timan

Moderaterna

Göran Malmestedt

Fredrik Kjos

Anders Åkerlind


Miljöpartiet

Sara Ridderstedt


Kristdemokraterna


Jan-Erik Björk

Centerpartiet

Mattias Peterson

 

 

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)