Arbetsmarknadsutskott

Kommunstyrelsen inrättade i början av år 2015 ett Arbetsmarknadsutskott. Utskottets uppgift är att följa, ta initiativ i frågor och bereda ärenden som berör åtgärder för att främja människors möjlighet till arbete och sysselsättning och därmed sänka arbetslösheten bland ungdomar och vuxna.  

Arbetsmarknadsutskottet ska: 

  • Möjliggöra ett mer målinriktat samarbete med arbetsmarknadsåtgärder och med företag
  • Möjliggöra samverkan kring främjande av arbete och sysselsättning mellan kommunens berörda verksamheter som vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenheten, näringslivsstaben samt andra berörda myndigheter
  • Ge stöd till övriga kommunala verksamheter till exempel genom råd och rekommendationer
  • Följa upp vad nämnderna gjort eller tänker göra inom arbetsmarknadsområdet

Vad Arbetsmarknadsutskottet ska arbeta med styrs i ett beslut av Kommunstyrelsen från den 18 mars 2015, Ks § 28

Handlingar och protokoll

Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför och efter sammanträdena. Tid och plats framgår i nedanstående tabell.

Handlingar, eller delar av handlingar, som omfattas av sekretess eller restriktioner på grund av personuppgiftslagen (PuL) publiceras inte på kommunens webbplats.

Arbetsmarknadsutskottet 2018

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

4 april 2018

Dagordning

Handlingar


 

Arbetsmarknadsutskottet 2017

 Sammanträdesdag 

Dagordning 

Handlingar 

 Protokoll

27 februari 2017

Dagordning

Handlingar

Protokoll

22 maj 2017

Dagordning

Handlingar

Protokoll

25 september 2017

Dagordning

Handlingar

Protokoll

27 november 2017 

Dagordning

Handlingar

Protokoll

Prenumerera

 

Ledamöter

Arbetsmarknadsutskottet består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2014-2018 enligt fördelningen nedan

Parti 

Ordinarie ledamot 

Ersättare 

Socialdemokraterna 

Moderaterna

2

Miljöpartiet

1

Kristdemokraterna 

Centerpartiet 

Arbetsmarknadsutskottets presidium

Ordförande
Sara Ridderstedt (MP)

1:e vice ordförande
Camilla Janson (S)

2:e vice ordförande
Lisbeth Waern (M)

Kontakta en politiker


Ordinarie ledamot

Ersättare

Socialdemokraterna

Camilla Janson

Mary Svenberg

Moderaterna

Lisbeth Waern

Anders Åkerlind


Fredrik Kjos

Miljöpartiet

Sara Ridderstedt


Kristdemokraterna

Jan-Erik Björk


Centerpartiet

Lisa Edwards

 

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)