Arbetsmarknadsutskott

Nedan ser du protokoll och handlingar från Arbetsmarknadsutskottet åren 2017-2018.

Arbetsmarknadsutskottet 2018

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

4 april 2018

Dagordning

HandlingarArbetsmarknadsutskottet 2017

 Sammanträdesdag 

Dagordning 

Handlingar 

 Protokoll

27 februari 2017

Dagordning

Handlingar

Protokoll

22 maj 2017

Dagordning

Handlingar

Protokoll

25 september 2017

Dagordning

Handlingar

Protokoll

27 november 2017 

Dagordning

Handlingar

Protokoll

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)