Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen fungerar som kommunens regering med uppdrag att styra kommunen och genomföra besluten som Kommunfullmäktige beslutat.

Kommunstyrelsen har ansvar för samhällsutvecklingen genom till exempel bostadsbyggande och har ett samordningsansvar för kommunens information, IT, säkerhetsfrågor och liknande. Komunstyrelsen är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Kopplat till Kommunstyrelsen finns även ett Arbetsmarknadsutskott och ett Hållbarhetsutskott.

Kommunstyrelsen leds av en allianspartierna i Upplands-Bro under perioden 2018-2022.

Vad Kommunstyrelsen ska arbeta med styrs i ett reglemente som Kommunfullmäktige beslutat om. Det hittar du i författningssamlingen.

Handlingar och protokoll

Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför och efter sammanträdena. Tid och plats framgår i nedanstående tabell.

Handlingar, eller delar av handlingar, som omfattas av sekretess eller restriktioner på grund av dataskyddsförordningen (GDPR) publiceras inte på kommunens webbplats.

Kommunstyrelsen 2018

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

31 januari 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

28 februari 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

7 mars 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

28 mars 2018 (EXTRA)

Dagordning

Handlingar

Protokoll

25 april 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

30 maj 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

13 juni 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

5 september 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

3 oktober 2018

Dagordning

Handlingar

Protokoll

7 november 2018
5 december 2018
 

 Prenumerera

Ledamöter

Kommunstyrelsen består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2014-2018 enligt fördelningen nedan

 Parti 

 Ordinarie ledamot 

 Ersättare 

 Socialdemokraterna 

 4 

 3 

 Moderaterna 

 5 

 4 

 Liberalerna 

 1 

 1 

 Sverigedemokraterna 

 1 

 1

 Miljöpartiet 

 2 

 1 

 Vänsterpartiet 

 - 

 1 

 Kristdemokraterna 

 1 

 2 

 Centerpartiet 

 1 

 2

Kommunstyrelsens presidium

Ordförande
Camilla Janson (S)

1:e vice ordförande
Jan Stefanson (KD)

2:e vice ordförande
Fredrik Kjos (M)

Kontakta en politiker


Socialdemokraterna

Camilla Janson

Mary Svenberg

Rolf Nersing

Rolf Nersing

Catharina Andersson

Conny Timan

Annika Falk


Moderaterna

Fredrik Kjos

Paul Gustavsson

Marcus Sköld

Armin Khajedehi

Lisbeth Waern

Kaj Bergenhill

Vesna Rajic

Göran Malmestedt

Anders Åkerlind


Liberalerna

Martin Normark

Hans Åberg

Sverigedemokraterna

Johan Tireland

Katarina Olofsson

Miljöpartiet

Sara Ridderstedt

Jamshid Karami

Anna Norberg


Vänsterpartiet


Kerstin Åkare

Kristdemokraterna

Jan Stefanson

Jan-Erik Björk


Tina Teljstedt

Centerpartiet

Lisa Edwards

Mattias Peterson


Christina Brofalk

 

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)