Upplands-Bro kommunföretag AB

Upplands-Bro Kommunföretag AB är moderbolag till kommunens olika verksamhetsinriktade bolag, Upplands-Bro Kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus. Bolaget är helägt av Upplands-Bro kommun.

Upplands-Bro Kommunföretag AB har som huvuduppgift att:

  • Med sina verksamheter bidra till att utveckla Upplands-Bro kommun till en attraktiv boende- och verksamhetsort.
  • Styra och följa upp verksamheterna i dotterbolagen med hänsyn till kommunens bolagspolicy, generella ägardirektiv och årliga ägardirektiv.
  • Utveckla den operativa organisationens effektivitet genom samverkan mellan de ingående dotterbolagen.

Bolaget styrs av en styrelse vald av Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun och speglar den politiska mandatfördelningen i kommunen.


Sammanträden och handlingar under 2022

Sammanträdesdag

Kallelse

Handlingar

Protokoll

14 februari 2022

Kallelse Pdf, 211 kB.

Handlingar Pdf, 14 MB.

Protokoll Pdf, 167 kB.

28 mars 2022

Kallelse Pdf, 112 kB.

Handlingar Pdf, 2 MB.

Protokoll Pdf, 444 kB.

9 maj 2022

Kallelse Pdf, 205 kB.

Handlingar Pdf, 2 MB.

Protokoll Pdf, 180 kB.

13 juni 22

Kallelse Pdf, 48 kB.

Handlingar Pdf, 2 MB.

Protokoll Pdf, 108 kB.

17 oktober 2022
16 december 2022

Sammanträden och handlingar under 2021

Sammanträdesdag

Kallelse

Handlingar

Protokoll

16 februari 2021

Kallelse Pdf, 267 kB.

Handlingar Pdf.

Protokoll Pdf, 194 kB.

29 mars 2021

Kallelse Pdf, 205 kB.

Handlingar Pdf, 804 kB.

Protokoll Pdf, 187 kB.

6 maj 2021

Kallelse Pdf, 217 kB.

Handlingar Pdf, 2 MB.

Protokoll Pdf, 198 kB.

15 juni 2021

Kallelse Pdf, 215 kB.

Handlingar Pdf, 49 MB.

Protokoll Pdf, 218 kB.

21 oktober 2021

Kallelse Pdf, 99 kB.

Handlingar Pdf, 9 MB.

Protokoll Pdf, 215 kB.

14 december 2021

Kallelse Pdf, 85 kB.

Handlingar Pdf, 2 MB.

Protokoll Pdf, 180 kB.

Sammanträden och handlingar under 2020‌

Sammanträdesdag

Kallelse

Handlingar

Protokoll

18 februari 2020

Kallelse Pdf, 219 kB.

Handlingar Pdf, 7 MB.

Protokoll Pdf, 317 kB.

24 mars 2020

Kallelse Pdf, 219 kB.

Handlingar Pdf, 4 MB.

Protokoll Pdf, 214 kB.

5 maj 2020

Inställt10 juni 2020

Kallelse Pdf, 219 kB.

Handlingar Pdf, 6 MB.

Protokoll Pdf, 213 kB.

I oktober 2020

Kallelse Pdf, 214 kB.

Handlingar

Protokoll Pdf, 222 kB.

9 december 2020

Kallelse Pdf, 221 kB.

Handlingar Pdf, 3 MB.

Protokoll Pdf, 255 kB.

Förtroendevalda i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB

Presidium


Lisa Edwards (C)

Ordförande

Jan Erik Björk (KD)

Vice ordförande

Camilla Janson (S)

2:e vice ordförande

Ledamöter

Ersättare

Camilla Janson (S)

Catharina Andersson (S)

Birgitta Nylund (S)

Annika Falk (S)

Helena Austrell (S)

Erik Karlsson (V)

Fredrik Kjos (M)

Mait Johansson (M)

Jan-Erik Björk (KD)

Lars Axelsson (M)

Lisa Edwards (C)

Mattias Peterson Ersoy (C)

Hans Åberg (L)

Anders Eklöf (L)

Katarina Olofsson (SD)

Bo Nersing (SD)


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp