Upplands-Bro kommunföretag AB

Upplands-Bro Kommunföretag AB är moderbolag till kommunens olika verksamhetsinriktade bolag, Upplands-Bro Kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus. Bolaget är helägt av Upplands-Bro kommun.

Upplands-Bro Kommunföretag AB har som huvuduppgift att:

  • Med sina verksamheter bidra till att utveckla Upplands-Bro kommun till en attraktiv boende- och verksamhetsort.
  • Styra och följa upp verksamheterna i dotterbolagen med hänsyn till kommunens bolagspolicy, generella ägardirektiv och årliga ägardirektiv.
  • Utveckla den operativa organisationens effektivitet genom samverkan mellan de ingående dotterbolagen.

Bolaget styrs av en styrelse vald av Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun och speglar den politiska mandatfördelningen i kommunen.

Sammanträden och handlingar under 2021

Sammanträdesdag

Kallelse

Handlingar

Protokoll

16 februari 2021

Kallelse

Handlingar

Protokoll

29 mars 2021

Kallelse

Handlingar

Protokoll

6 maj 2021
15 juni 2021
21 oktober 2021
14 december 2021
Sammanträden och handlingar under 2020‌

Sammanträdesdag

Kallelse

Handlingar

Protokoll

18 februari 2020

Kallelse

Handlingar

Protokoll

24 mars 2020

Kallelse

Handlingar

Protokoll

5 maj 2020

Inställt10 juni 2020

Kallelse

Handlingar

Protokoll

I oktober 2020

Kallelse

Handlingar

Protokoll

9 december 2020

Kallelse

Handlingar

Protokoll

Förtroendevalda i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB

Presidium


Fredrik Kjos (M)

Ordförande

Jan Erik Björk (KD)

Vice ordförande

Camilla Janson (S)

2:e vice ordförande

Ledamöter

Ersättare

Camilla Janson (S)

Catharina Andersson (S)

Birgitta Nylund (S)

Annika Falk (S)

Helena Austrell (S)

Erik Karlsson (V)

Fredrik Kjos (M)

Mait Johansson (M)

Jan-Erik Björk (KD)

Lars Axelsson (M)

Christina Brofalk (C)

Anders Eklöf (L)

Hans Åberg (L)

Mattias Peterson (C)

 

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Fråga oss
Upp