Upplands-Bro kommunföretag AB

Upplands-Bro Kommunföretag AB är moderbolag till kommunens olika verksamhetsinriktade bolag, Upplands-Bro Kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus. Bolaget är helägt av Upplands-Bro kommun.

Upplands-Bro Kommunföretag AB har som huvuduppgift att:

  • Med sina verksamheter bidra till att utveckla Upplands-Bro kommun till en attraktiv boende- och verksamhetsort.
  • Styra och följa upp verksamheterna i dotterbolagen med hänsyn till kommunens bolagspolicy, generella ägardirektiv och årliga ägardirektiv.
  • Utveckla den operativa organisationens effektivitet genom samverkan mellan de ingående dotterbolagen.

Bolaget styrs av en styrelse vald av Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun och speglar den politiska mandatfördelningen i kommunen.

‌Förtroendevalda i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB

Presidium


Jan Stefansson (KD)

Ordförande

Fredrik Kjos (M)

Vice ordförande

Camilla Janson (S)

2:e vice ordförande

Ledamöter

Ersättare

Camilla Janson (S)

Catharina Andersson (S)

Birgitta Nylund (S)

Annika Falk (S)

Helena Austrell (S)

Erik Karlsson (V)

Fredrik Kjos (M)

Mait Johansson (M)

Jan Stefansson (KD)

Lars Axelsson (M)

Christina Brofalk (C)

Ulf Hilonen (L)

Hans Åberg (L)

Mattias Peterson (C)
Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)