Upplands-Bro kommunfastigheter AB

Upplands-Bro kommunfastigheter AB är helägt av Upplands-Bro kommun. Bolaget ingår i en koncern med moderbolaget Upplands-Bro Kommunföretag AB och systerbolaget AB Upplands-Brohus.

Upplands-Bro kommunfastigheter AB köper teknisk och administrativ förvaltning av AB Upplands-Brohus. Upplands-Bro kommunfastigheter har ingen egen personal anställd. Den administrativa förvaltningen sker från Upplands-Brohus huvudkontor i Kungsängen.

Bolaget styrs av en styrelse vald av Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun och speglar den politiska mandatfördelningen i kommunen.

Förtroendevalda i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB

Presidium


Mait Johansson (M)

Ordförande

Ricard Wikman Koljo (C)

Vice ordförande

Helena Austrell (S)

2:e vice ordförande

Ledamöter

Ersättare

Helena Austrell (S)

Birgitta Nylund (S)

Kristian Cronsell (S)

Lise-Lotte Norberg (S)

Tommy Svensson (S)

Erik Karlsson (V)

Mait Johansson (M)

Stig Engcrantz (M)

Ricard Wikman Koljo (C)

Christina Brofalk (C)

Gunnar Gredeman (L)

Sören Fridman (L)

Jan-Erik Björk (KD)

Kjell Borg (M)

Katarina Olofsson (SD)

Navdeep Singh Bhatia (SD)


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp