AB Upplands-Brohus

AB Upplands-Brohus är ett bostadsbolag som helt ägs av Upplands-Bro kommun. Företaget är medlem i Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO). AB Upplands-Brohus hyr ut lägenheter, butiker och lokaler i Kungsängen och Bro.

AB Upplands-Brohus ingår i en koncern. Moderbolaget, Upplands-Bro Kommunföretag AB och systerbolaget  Upplands-Bro Kommunfastigheter AB. Upplands-Brohus säljer tjänster i form av teknisk och administrativ förvaltning till systerbolaget.

Bolaget styrs av en styrelse vald av Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun och speglar den politiska mandatfördelningen i kommunen.

‌Förtroendevalda i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag

Presidium


Jan-Erik Björk (KD)

Ordförande

Mait Johansson (M)

Vice ordförande

Birgitta Nylund (S)

2:e vice ordförande

Ledamöter

Ersättare

Birgitta Nylund (S)

Helena Austrell (S)

Kristian Cronsell (S)

Lise-Lotte Norberg (S)

Tommy Svensson (S)

Erik Karlsson (V)

Mait Johansson (M)

Tom Slettengren (M)

Jan-Erik Björk (KD)

Karl-Erik Lindholm (KD)

Christina Brofalk (C)

Lars Brofalk (C)

Gunnar Gredeman (L)

Sören Fridman (L)

Katarina Olofsson (SD)

Bo Nersing (SD)


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp