Gymnasie- och arbetslivsnämnden

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna, arbetsmarknadsfrågor och verksamhetskontakter med näringslivet.

Gymnasie- och arbetslivsnämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Vad Gymnasie- och arbetslivsnämnden ska arbeta med styrs i ett reglemente som Kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämnden respektive ordförande och kontorschef och annan anställd har rätt att besluta om.

Reglemente och delegationsorning hittar du i i författningssamlingen. Se länk nedan.

Handlingar och protokoll

Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför och efter sammanträdena. Dag framgår i nedanstående tabell.

Handlingar, eller delar av handlingar, som omfattas av sekretess eller restriktioner på grund av dataskyddsförordningen (GDPR) publiceras inte på kommunens webbplats.


Sammanträden och handlingar under 2021

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

18 februari 2021

Dagordning

Handlingar

Protokoll

22 april 2021

Dagordning

Handlingar

Protokoll

20 maj 2021

Dagordning

Handlingar


23 september 2021
21 oktober 2021
16 december 2021


Sammanträden och handlingar under 2020

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

30 januari 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

20 februari 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

2 april 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

20 maj 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

24 september 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

22 oktober 2020

Dagordning

Handlingar

Protokoll

17 december 2020

Dagordning

Handlingar

ProtokollSammanträden och handlingar under 2019

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

7 januari 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

31 januari 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

21 februari 2019

Utgår

Utgår

Utgår

4 april 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

23 maj 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

27 juni 2019

Utgår

Utgår

Utgår

19 september 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

7 november 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

5 december 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll


Ledamöter

Gymnasie- och arbetslivsnämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019-2022 enligt fördelningen nedan

Partifördelning

 Parti 

 Ordinarie ledamot 

 Ersättare 

Socialdemokraterna 

3

3

 Moderaterna 

2

2

Sverigedemokraterna

2

2

Kristdemokraterna

1

1

Vänsterpartiet

1

1

Centerpartiet

1

1

Liberalerna

1

1

Miljöpartiet

-

-


Gymnasie- och arbetslivsnämndens presidium

Ordförande 
Lisa Edwards (C)

1:e vice ordförande
Masoud Zadeh (M)

2:e vice ordförande
Camilla Janson (S)


Kontakta en politiker

Ledamöter

Ordinare ledamöter

Ersättare

Socialdemokraterna


Camilla Janson

Birgitta Holmström

Lilja Johansson Lindfors

Annika Falk

Hibo Salad Ali

Björn-Inge Björnberg

Moderaterna

Masoud Zadeh

Bobby Chand

Kerstin Molander

Johannes Lundström

Sverigedemokraterna


Johan Tholander

Börje Svensson

Navdeep Singh Bathia

Vakant

Kristdemokraterna


Anna-Maj Lilly

Ylva Henriksson

Vänsterpartiet


Kurshid Chowdhury

Annelies Lindblom

Centerpartiet


Lisa Edwards

Therese Ekerholm

Liberalerna


Nawal Al-Ibrahim

Anders Eklöf


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Fråga oss
Upp