Gymnasie- och arbetslivsnämnden

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna, arbetsmarknadsfrågor och verksamhetskontakter med näringslivet.

Gymnasie- och arbetslivsnämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Vad Gymnasie- och arbetslivsnämnden ska arbeta med styrs i ett reglemente som Kommunfullmäktige beslutat om. Det hittar du i författningssamlingen. Se länk nedan.

Handlingar och protokoll

Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför och efter sammanträdena. Dag framgår i nedanstående tabell.

Handlingar, eller delar av handlingar, som omfattas av sekretess eller restriktioner på grund av dataskyddsförordningen (GDPR) publiceras inte på kommunens webbplats.


Sammanträden och handlingar under 2019 (preliminära tider)

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

7 januari 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

31 januari 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

21 februari 2019

Utgår

Utgår

Utgår

4 april 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

23 maj 2019

Dagordning

Handlingar

Protokoll

27 juni 2019
19 september 2019
7 november 2019
5 december 2019
Ledamöter

Gymnasie- och arbetslivsnämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019-2022 enligt fördelningen nedan

Partifördelning

 Parti 

 Ordinarie ledamot 

 Ersättare 

Socialdemokraterna 

3

3

 Moderaterna 

2

2

Sverigedemokraterna

2

2

Kristdemokraterna

1

1

Vänsterpartiet

1

1

Centerpartiet

1

1

Liberalerna

1

1

Miljöpartiet

-

-


Gymnasie- och arbetslivsnämndens presidium

Ordförande 
Lisa Edwards (C)

1:e vice ordförande
Masoud Zadeh (M)

2:e vice ordförande
Camilla Janson (S)


Kontakta en politiker

Ledamöter

Ordinare ledamöter

Ersättare

Socialdemokraterna

Camilla Janson

Bassem Majid

Lilja Johansson Lindfors

Birgitta Holmström

Hibo Salad Ali

Linda Pettersson

Moderaterna

Masoud Zadeh

Arne Vallqvist

Kerstin Molander

Mohamed Guezguez

Sverigedemokraterna


Johan Tholander

Börje Svensson

Navdeep Singh Bathia


Kristdemokraterna


Anna-Maj Lilly


Vänsterpartiet


Kurshid Chowdhury

Annelise Lindblom

Centerpartiet


Lisa Edwards

Michelle Lindahl

Liberalerna


Nawal Al-Ibrahim

Linda du Rietz

 

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)