Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor

Upplands-Bro Kommun och Järfälla Kommun har sedan år 2008 en gemensam nämnd för familjerättsliga frågor. Det som den gemensamma nämnden ansvarar för omfattar:

  • Rådgivning
  • Samarbetsavtal
  • Yttranden och avtal om vårdnad, boende och umgänge
  • Utredningar om vårdnad, boende och umgänge
  • Faderskap
  • Adoptioner
  • Kontaktperson vid umgänge

Handlingar och protokoll kan du ta del av på Järfälla kommun. Länk till mer information hos dem hittar du längst ned på den här sidan.

Den gemensamma familjerättsnämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019-2022 enligt fördelning med tre ledamöter (ordförande) och tre ersättare från Järfälla kommun och två ledamöter (viceordförande) och två ersättare från Upplands-Bro kommun.

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Liberalerna

Martin Normark (L), ordförande

Socialdemokraterna

Kerstin Ahlin

Jessica Dannefalk

Moderaterna


Björn Liljedahl


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp