17JUN2022

Protokoll från Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 17 juni 2022

Sätts upp: 2022-06-17
Tas ned: 2022-07-08

Protokollet innehåller uppgifter skyddade av sekretess och finns förvarat hos Kommunledningskontoret.

Senaste nyheterna

 • 4 JUL 2022
  Den 1 juni fattade kommunstyrelsen beslut om att Upplands-Bro kommun ingår ett intentionsavtal med Svenska fotbollsförbundet och Hemsö som går ut på att genomföra en förstudie om nationellt utvecklings-, tränings- och utbildningscenter...
 • 4 JUL 2022
  Som en del av konstfestivalen Wallstreet Stockholm målas två gångtunnlar i Bro. Etablerade konstnärer handleder sommarjobbande ungdomar från Upplands-Bro kommun som har fått i uppdrag att måla tunnlarna för ökad trivsel och trygg...
 • 4 JUL 2022
  I september är det premiär för Upplands-Bro swimrun – en 15 kilometers utmaning i vacker natur med simsträckor i fyra olika sjöar. Arrangerar gör Upplands-Bro Simsällskap och Tibble Sjöscoutkår. Upplands-Bro kommun stöttar med delfinansiering...
 • 1 JUL 2022
  Vattentemperatur, trängsel, antal lediga P-platser och mer. Badplatsen vid Lillsjön är numera uppkopplad mot kommunens webb så att du i realtid kan se status på flera parametrar. Nu kan du planera ditt besök så att det blir som det...
 • 1 JUL 2022
  Just nu lagas bryggan i Sylta, som är en del av strandpromenaden runt Lillsjön. Platsen är avspärrad av säkerhetsskäl men trots det vistas dagligen personer på bryggan. Vi uppmanar alla att respektera avspärrningarna så att ingen människa...
 • 1 JUL 2022
  Konstfestivalen Wallstreet Stockholm pågår just nu i Bro, Stockholm och Nacka. Konst skapas i det offentliga rummet i centrala Bro av både etablerade konstnärer och kreativa invånare. Som en del av konstfestivalen har 34 ungdomar fått...
 • 30 JUN 2022
  För att skapa en långsiktigt hållbar hantering av dagvatten och för att klara av såväl dagens som framtidens krav och utmaningar, krävs god planering. Den 15 juni 2022 antog kommunfullmäktige en dagvattenplan och dagvattenpolicy, som...
 • 30 JUN 2022
  Nu är det sommarjobbtider i Upplands-Bro kommun. Under sammanlagt nio veckor sysselsätts 440 ungdomar från kommunen. Arbetsuppgifterna varierar och jobben är förlagda inom både kommunorganisationen och hos det lokala näringslivet.
 • 30 JUN 2022
  Genom projektet Omdaning Bro har Upplands-Bro kommun genomfört en inventering av parkbänkar i Bro tätort. Under inventeringen tog kommunen även hjälp av Bro-borna som fick svara på frågan var det saknas parkbänkar. Nu är det klart...
Upp