2DEC2019

Protokoll från Äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 2 december 2019.

Sätts upp: 2019-12-02
Tas ned: 2019-12-23

Protokollet är skyddat av sekretess.

Relaterade nyheter