21NOV2019

Protokoll från Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 21 november 2019

Sätts upp: 2019-11-21
Tas ned: 2019-12-12

Protokollet är skyddat av sekretess.

Relaterade nyheter