28JAN2020

Kungörelse fordonsflytt

Sätts upp: 2020-01-20

Tas ned: 2020-01-27

Samhällsbyggnadskontoret
Tekniska avdelningen

Fordonsflytt

Enligt våra parkeringsvakter står okänt fordon Volvo S80 uppställt i strid mot gällande bestämmelser på Finnstabergsvägen Bro .

Ni anmodas härmed att omedelbart flytta fordonet. Sker inte detta kommer kommunen att, med stöd av Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (1982:198), besluta om flyttning och/eller skrotning av ovan rubricerat fordon. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Innan ett sådant beslut fattas, ges ni härmed tillfälle att undanskaffa fordonet, som annars kommer att omhändertas och flyttas på er bekostnad genom Upplands-Bro kommuns försorg.

Relaterade nyheter

Upp