Anslagstavla


Protokoll

 • 2018-11-13
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 7 november 2018
  Sätts upp: 2018-11-13Tas ned: 2018-12-04
  Läs mer
 • 2018-11-08
  Protokoll från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 november 2018
  Sätts upp: 2018-11-08Tas ned: 2018-11-29
  Läs mer
 • 2018-11-06
  Protokoll från Deomkratikommitténs sammanträden den 6 november 2018
  Sätts upp: 2018-11-06Tas ned: 2018-11-27
  Läs mer
 • 2018-11-06
  Protokoll från Demokratikommitténs sammanträde den 26 oktober 2018
  Sätts upp: 2018-11-06Tas ned: 2018-11-27
  Läs mer
 • 2018-11-06
  Protokoll från utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 6 november 2018
  Sätts upp: 2018-11-06
  Tas ned: 2018-11-27

  Läs mer
 • 2018-11-06
  Justerat protokoll från kommunalförbundet Norrvattens sammanträde den 16 oktober 2018
  Sätts upp: 2018-11-06
  Tas ned: 2018-11-20

  Läs mer
 • 2018-11-01
  Protokoll från Käppalaförbundets sammanträde den 16 oktober 2018
  Sätts upp: 2018-11-01
  Tas ned: 2018-11-21

  Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträden

 • 2018-11-14
  Kungörelse till kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november 2018.
  Kommunfullmäktige sammanträder den 21 november 2018 kl. 18.30 i lokalen Stora scenen i Kulturhuset, Kungsängen
  Läs mer
 • 2018-10-26
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 17 oktober
  Sätts upp: 2018-10-26
  Tas ned: 2018-11-17

  Läs mer
 • 2018-09-12
  Kungörelse till kommunfullmäktige den 19 september
  Kommunfullmäktige sammanträder den 19 september kl. 18.30 i Stora scenen, Kulturhuset, Kungsängen.Läs kungörelsen här
  Läs mer

Detaljplaneärenden

 • 2018-03-13
  Kungörelse - detaljplaner som vunnit laga kraft 2017, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2018-03-13
  Tas ned: 2019-11-13

  Läs mer

Övriga anslag

 • 2018-10-29
  Kungörelse Fordonsflytt
  Sätts upp: 2018-10-29
  Tas ner: 2019-01-29

  Läs mer