Anslagstavla

Protokoll från

Protokoll nämnder


 • Protokoll från Utbildningsnämndens sammanträde den 6 april 2021
  Sätts upp: 2021-04-12
  Tas ned: 2021-05-03

  Läs mer

 • Protokoll från Socialnämndens arbetsutskott den 9 april 2021
  Sätts upp: 2021-04-09
  Tas ned: 2021-04-30

  Läs mer

 • Protokoll från sammanträde med styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB
  Sätts upp: 2021-04-01
  Tas ned: 2021-04-23

  Läs mer

 • Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 30 mars 2021
  Sätts upp: 2021-03-30
  Tas ned: 2021-04-24

  Läs mer

 • Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 mars 2021
  Sätts upp: 2021-03-30
  Tas ned: 2021-04-24

  Läs mer

 • Protokoll från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 25 mars 2021
  Sätts upp: 2021-03-30
  Tas ned: 2021-04-20

  Läs mer

 • Protokollsutdrag §38 från Bygg- och miljönämnden den 25 mars 2021
  Sätts upp: 2021-03-25
  Tas ned: 2021-04-15

  Läs mer

 • Protokoll från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 17 mars 2021
  Sätts upp: 2021-03-23
  Tas ned: 2021-04-13

  Läs mer

 • Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde den 17 mars 2021
  Sätts upp: 2021-03-23
  Tas ned: 2021-04-13

  Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträden


 • Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 2021, §§ 26-43, §§ 45-61
  Sätts upp: 2021-04-08
  Tas ned: 2021-04-30

  Läs mer

 • Protokollsutdrag, § 44 från Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 2021
  Sätts upp: 2021-04-01
  Tas ned: 2021-04-23

  Läs mer

 • Kommunfullmäktige sammanträder
  Datum: Onsdagen den 31 mars 2021
  Tid: 18:30
  Plats: Ekhammarscenen och på distans. Sammanträdet kan med fördel följas via webb-tv på hemsidan under rådande läge med Covid-19

  Läs mer

 • Extrainsatt sammanträde för Kommunfullmäktige
  Tid: 14 oktober 2020
  Plats: Ekhammarscenen eller på distans
  Sammanträdet webbsänds här

  Läs mer

 • Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 september 2020
  Sätts upp: 2020-10-07
  Tas ned: 2020-10-29

  Läs mer

 • Protokollsutdrag § 79 från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020
  Sätts upp: 2020-06-11
  Tas ned: 2020-07-03

  Läs mer

Detaljplaneärenden


 • Kungörelse - Samråd om förslag till detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.)
  Sätts upp: 2021-03-29
  Tas ned: 2021-04-30

  Läs mer

 • Kungörelse - Detaljplaner som vunnit laga kraft 2020, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2020-12-17
  Tas ned: 2022-12-17

  Läs mer

 • Kungörelse - Detaljplaner som vunnit laga kraft 2019, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2020-01-29
  Tas ned: 2021-11-29

  Läs mer

Övriga anslag


 • Mottagningstider 2021 - Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro
  Läs mer
Fråga oss
Upp