Anslagstavla


Protokoll

 • 2019-01-10
  Protokoll från socialnämndens sammantäde den 10 januari 2019
  Sätts upp: 2019-01-10
  Tas ner: 2019-01-31

  Läs mer
 • 2019-01-10
  Justerat protokoll från sammanträde i Norrvattens förbundsfullmäktige den 18 december 2018
  Sätts upp: 2019-01-10
  Tas ned: 2019-01-28

  Läs mer
 • 2019-01-10
  Protokoll från gemensam nämnd för familjerättsliga frågor den 9 januari 2019
  Sätts upp: 2019-01-10
  Tas ned: 2019-01-31

  Läs mer
 • 2019-01-08
  Justerat protokoll från Norrvatten förbundsstyrelse sammanträde den 13 december 2018
  Sätts upp: 2019-01-08
  Tas ned: 2019-01-29

  Läs mer
 • 2019-01-08
  Protokoll från Gymnasie- och arbetslivsnämndens sammanträde den 7 januari 2019
  Sätts upp: 2019-01-08
  Tas ner: 2019-01-29

  Läs mer
 • 2019-01-07
  Protokoll från Käppalaförbundets styrelsemöte den 4 december 2018
  Sätts upp: 2019-01-07
  Tas ned: 2019-01-23

  Läs mer
 • 2019-01-07
  Justerat protokoll från Käppalaförbundet fullmäktiges sammanträde den 18 december 2018
  Sätts upp: 2019-01-07
  Tas ned: 2019-01-24

  Läs mer
 • 2019-01-02
  Protokoll från Äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 2 januari 2019
  Sätts upp: 2019-01-02
  Tas ned: 2019-01-23

  Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträden

Detaljplaneärenden

 • 2018-12-13
  Kungörelse - Detaljplaner som vunnit laga kraft 2018, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2018-12-13
  Tas ned: 2020-10-03

  Läs mer
 • 2018-03-13
  Kungörelse - detaljplaner som vunnit laga kraft 2017, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2018-03-13
  Tas ned: 2019-11-13

  Läs mer

Övriga anslag

 • 2019-01-15
  Kungörelse Norrvattens förbundsfullmäktige sammanträder den 29 januari 2019
  Sätts upp: 2019-01-15
  Tas ned: 2019-02-05

  Läs mer
 • 2018-10-29
  Kungörelse Fordonsflytt
  Sätts upp: 2018-10-29
  Tas ner: 2019-01-29

  Läs mer