Anslagstavla

Protokoll nämnder

 • 2020-06-02
  Protokoll från Trygghetsutskottets sammanträde den 29 maj 2020
  Sätts upp: 2020-06-02
  Tas ned: 2020-06-23

  Läs mer
 • 2020-06-02
  Protokoll från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 27 maj 2020
  Sätts upp: 2020-06-02
  Tas ned: 2020-06-23

  Läs mer
 • 2020-06-02
  Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj 2020
  Sätts upp: 2020-06-02
  Tas ned: 2020-06-23

  Läs mer
 • 2020-05-29
  Protokoll från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 20 maj 2020
  Sätts upp: 2020-05-29
  Tas ned: 2020-06-22

  Läs mer
 • 2020-05-29
  Protokoll från Äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 25 maj 2020
  Sätts upp: 2020-05-29
  Tas ned: 2020-06-19

  Läs mer
 • 2020-05-27
  Protokollsutdrag §22-23 från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 27 maj 2020
  Sätts upp: 2020-05-27
  Tas ned: 2020-06-17

  Läs mer
 • 2020-05-27
  Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens aretsutskotts sammanträde den 19 maj 2020
  Sätts upp: 2020-05-27
  Tas ned: 2020-06-19

  Läs mer
 • 2020-05-26
  Protokoll från Gymnasie- och arbetslivsnämndens sammanträde den 20 maj 2020
  Sätts upp: 2020-05-26
  Tas ner: 2020-06-16

  Läs mer
 • 2020-05-25
  Protokoll §§28-37 och 39 - 42 från Socialnämndens sammanträde den 19 maj
  Sätts upp: 2020-05-25
  Tas ned: 2020-06-15

  Läs mer
 • 2020-05-25
  Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde den 25 maj 2020
  Sätts upp: 2020-05-25
  Tas ned: 2020-06-15

  Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträden

Detaljplaneärenden

 • 2020-05-27
  Tillkännagivande - Detaljplan för Villa Skoga (Kungsängens Kyrkby 2:131 m.fl.),
  nr 1904, Kungsängen

  Sätts upp: 2020-25-27
  Tas ned: 2020-06-24

  Läs mer
 • 2020-01-29
  Kungörelse - Detaljplaner som vunnit laga kraft 2019, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2020-01-29
  Tas ned: 2021-11-29

  Läs mer
 • 2018-12-13
  Kungörelse - Detaljplaner som vunnit laga kraft 2018, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2018-12-13
  Tas ned: 2020-10-03

  Läs mer

Övriga anslag

 • 2020-04-23
  Kungörelse fordonsflytt
  Sätts upp: 2020-03-18
  Tas ned: 2020-04-23

  Läs mer
Upp