Anslagstavla

Protokoll från

Protokoll nämnder


 • Käppalaförbundets styrelseprotokoll den 15 december 2020
  Sätts upp: 2021-01-14
  Tas ned: 2021-02-05

  Läs mer

 • Protokoll från Äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 9 december 2020
  Sätts upp: 2020-12-16
  Tas ned: 2021-01-06

  Läs mer

 • Protokoll från Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro kommuner 2020-12-18
  Sätts upp: 2021-01-12
  Tas ned: 2021-02-02

  Läs mer

 • Protokoll från Socialnämndens arbetsutskott den 8 januari 2021
  Sätts upp: 2020-01-08
  Tas ner: 2020-01-29

  Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträden


 • Kommunfullmäktige sammanträder
  Datum: 2020-12-16
  Plats: Ekhammarscenen och på distans. För att undvika smittspridning hänvisas allmänheten i första hand att följa sammanträdet via webb:tv på kommunens hemsida

  Läs mer

 • Extrainsatt sammanträde för Kommunfullmäktige
  Tid: 14 oktober 2020
  Plats: Ekhammarscenen eller på distans
  Sammanträdet webbsänds här

  Läs mer

 • Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 september 2020
  Sätts upp: 2020-10-07
  Tas ned: 2020-10-29

  Läs mer

 • Protokollsutdrag § 79 från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020
  Sätts upp: 2020-06-11
  Tas ned: 2020-07-03

  Läs mer

Detaljplaneärenden


 • Kungörelse - Detaljplaner som vunnit laga kraft 2020, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2020-12-17
  Tas ned: 2022-12-17

  Läs mer

 • Kungörelse - Detaljplaner som vunnit laga kraft 2019, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2020-01-29
  Tas ned: 2021-11-29

  Läs mer

Övriga anslag


 • Mottagningstider 2021 - Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro
  Läs mer
Upp