Anslagstavla

Protokoll nämnder

 • 2019-11-13
  Protokoll från Gymnasie- och arbetslivsnämndens sammanträde den 7 november 2019
  Sätts upp: 2019-11-13
  Tas ner: 2019-12-04

  Läs mer
 • 2019-11-12
  Protokoll från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 7 november 2019
  Sätts upp: 2019-11-12Tas ned: 2019-12-03
  Läs mer
 • 2019-11-11
  Protokoll från Utbildningsnämndens sammanträde den 5 november 2019
  Sätts upp: 2019-11-11
  Tas ner: 2019-12-02

  Läs mer
 • 2019-11-08
  Protokoll från Överförmyndaren i Järfälla och Upplands-Bro kommuners sammanträde den 23 oktober 2019
  Sätts upp: 2019-11-08
  Tas ned: 2019-11-29

  Läs mer
 • 2019-11-07
  Omedebart justerade §§ 104, 105 från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 7 november 2019
  Sätts upp: 2019-11-07Tas ned: 2019-11-28
  Läs mer
 • 2019-11-04
  Protokoll Tekniska nämndens sammanträde 2019-10-28
  Sätts upp 2019-11-04Tas ned 2019-11-25
  Läs mer
 • 2019-11-04
  Protokoll Upplands-Bro kommunföretag ABs styrelsemöte den 28 oktober 2019
  Sätts upp: 2019-11-04Tas ned: 2019-11-25
  Läs mer
 • 2019-10-31
  Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 oktober 2019 
  Sätts upp: 2019-10-31
  Tas ned: 2019-11-21

  Läs mer
 • 2019-10-30
  Protokoll från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 22 oktober 2019
  Sätts upp: 2019-10-30Tas ned: 2019-11-20
  Läs mer
 • 2019-10-30
  Protokoll från Socialnämndens arbetsutskott den 30 oktober 2019
  Sätts upp: 2019-10-30
  Tas ned: 2019-11-20

  Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträden

 • 2019-11-13
  Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde den 6 november 2019
  Sätts upp: 2019-11-13
  Tas ned: 2019-12-06

  Läs mer
 • 2019-10-30
  Kungörelse: Kommunfullmäktige sammanträder den 6 november 2019
  Tid: 6 november 2019 kl. 18:30
  Plats: Stora scenen, Kulturhuset, Kungsängen

  Läs mer
 • 2019-10-24
  Protokoll från extrainsatt sammanträde för Kommunfullmäktige den 16 oktober 2019
  Sätts upp: 2019-10-24
  Tas ned: 2019-11-18

  Läs mer
 • 2019-10-09
  Kungörelse: Kommunfullmäktige sammanträder
  Tid: Onsdagen den 16 oktober kl. 18:30Plats: Gästgiveriet, Kommunhuset, Kungsängen
  Läs mer
 • 2019-10-02
  Kungörelse: Kommunfullmäktige
  sammanträder

  Tid: Onsdagen den 9 oktober 2019 kl. 18:30
  Plats: Stora Scenen, Kulturhuset, Kungsängen

  Läs mer
 • 2019-06-05
  Kungörelse:
  Kommunfullmäktige sammanträder på Kungsängens torg!

  Dag: onsdag den 12 juni 2019
  Tid: 18:30
  Plats: Utomhus på Kungsängens nya torg

  Läs mer
 • 2019-04-17
  Kungörelse: Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 24 april 2019
  Tid: kl. 18:30
  Plats: Stora Scen, Kulturhuset i Kungsängen

  Läs mer
 • 2019-03-13
  Kungörelse - Kommunfullmäktige sammanträder den 20 mars 2019
  Tid: Onsdag den 20 mars 2019 kl. 18:30
  Plats: Kulturhuset i Kungsängen, Stora scenen

  Läs mer

Detaljplaneärenden

 • 2018-12-13
  Kungörelse - Detaljplaner som vunnit laga kraft 2018, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2018-12-13
  Tas ned: 2020-10-03

  Läs mer

Övriga anslag

 • 2019-11-01
  Protokoll från Käppalaförbundets fullmäktige den 22 oktober 2019
  Sätts upp: 2019-11-01
  Tas ned: 2019-11-22

  Läs mer