Anslagstavla

Protokoll nämnder


 • Käppalaförbundets styrelseprotokoll den 13 oktober 2020
  Sätts upp: 2020-10-30
  Tas ned: 2020-11-20

  Läs mer

 • Protokoll från Socialnämndens sammanträde den 22 oktober 2020
  Sätts upp: 2020-10-29
  Tas ned: 2020-11-19

  Läs mer

 • Protokollsutdrag § 124 från Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2020
  Sätts upp: 2020-10-29
  Tas ned: 2020-11-19

  Läs mer

 • Protokoll från Utbildningsnämndens sammanträde den 20 oktober 2020
  Sätts upp: 2020-10-27
  Tas ned: 2020-11-17

  Läs mer

 • Protokoll från Gymnasie- och arbetslivsnämndens sammanträde den 22 oktober
  Sätts upp: 2020-10-26
  Tas ned: 2020-11-16

  Läs mer

 • Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 20 oktober 2020
  Sätts upp: 2020-10-222
  Tas ned: 2020-11-13

  Läs mer

 • Protokoll från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 15 oktober 2020
  Sätts upp: 2020-10-22
  Tas ned: 2020-11-12

  Läs mer

 • Protokoll från Trygghetsutskottets sammanträde den 16 oktober
  Sätts upp: 2020-10-21
  Tas ned: 2020-11-11

  Läs mer

 • Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 oktober 2020
  Sätts upp: 2020-10-21
  Tas ned: 2020-11-11

  Läs mer

 • Protokoll från Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 20 oktober 2020
  Sätts upp: 2020-10-20
  Tas ner: 2002-11-10

  Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträden


 • Extrainsatt sammanträde för Kommunfullmäktige
  Tid: 14 oktober 2020
  Plats: Ekhammarscenen eller på distans
  Sammanträdet webbsänds här

  Läs mer

 • Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 september 2020
  Sätts upp: 2020-10-07
  Tas ned: 2020-10-29

  Läs mer

 • Protokollsutdrag § 79 från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020
  Sätts upp: 2020-06-11
  Tas ned: 2020-07-03

  Läs mer

Detaljplaneärenden


 • Tillkännagivande - Antagande av detaljplan för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.), nr 0801, Kungsängen
  • Sätts upp: 2020-10-15
   Tas ned: 2020-11-06

  Läs mer

 • Kungörelse - Detaljplaner som vunnit laga kraft 2019, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2020-01-29
  Tas ned: 2021-11-29

  Läs mer

Övriga anslag

Upp