Anslagstavla

Protokoll nämnder


 • Käppalaförbundets styrelseprotokoll 2021-12-14
  Sätts upp: 2022-01-18
  Tas ned: 2022-02-08

  Läs mer

 • Protokoll från Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro kommuner den 17 december 2021
  Sätts upp: 2022-01-07
  Tas ned: 2022-01-28

  Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträden


 • Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 januari 2022
  Sätts upp: 2022-01-20
  Tas ned:2022-02-10

  Läs mer

Detaljplaneärenden


 • Kungörelse - granskning av detaljplan för Säbyholm
  Läs mer

 • Kungörelse - Samråd om detaljplan för Viktor Jonssonhuset (Bro Prästgård 6:29)
  Läs mer

 • Kungörelse - Granskning av detaljplan och MKB för Brogård (delar av Brogård 1:88)

  Läs mer

 • Kungörelse - Samråd om planprogram för Centrala Bro

  Läs mer

 • Kungörelse - Detaljplaner som vunnit laga kraft 2020, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2020-12-17
  Tas ned: 2022-12-17

  Läs mer

Övriga anslag


 • Mottagningstider 2021 - Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro
  Läs mer
Upp