Anslagstavla

Protokoll

 • 2019-03-20
  Protokoll från Valnämndens sammanträde den 18 mars 2019
  Sätts upp: 2019-03-21Tas ned: 2019-04-10
  Läs mer
 • 2019-03-18
  Protokoll från Utbildningsnämndens sammanträde den 5 mars 2019
  Sätts upp: 2019-03-18
  Tas ned: 2019-04-08

  Läs mer
 • 2019-03-12
  Protokoll från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 7 mars 2019
  Sätts upp: 2019-03-12Tas ned: 2019-04-02
  Läs mer
 • 2019-03-12
  Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde den 6 mars
  Sätts upp: 2019-03-12Tas ned: 2019-04-02
  Läs mer
 • 2019-03-11
  Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde den 3 mars 2019
  Sätts upp: 2019-03-11
  Tas ned: 2019-04-01

  Läs mer
 • 2019-03-07
  Protokoll från Utbildningsnämndens arbetsutskott den 22 februari 2019
  Sätts upp: 2019-03-07
  Tas ned: 2019-03-28

  Läs mer
 • 2019-03-06
  Protokoll från Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 6 mars 2019
  Sätts upp: 2019-03-06
  Tas ned: 2019-03-28

  Läs mer
 • 2019-03-06
  Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 6 mars 2019
  Sätts upp: 2019-03-06Tas ned: 2019-03-27
  Läs mer
 • 2019-03-05
  Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 19 februari 2019
  Sätts upp: 2019-03-05
  Tas ned: 2019-03-26

  Läs mer
 • 2019-03-05
  Protokoll från Trygghetsutskottets sammanträde den 28 februari
  Sätts upp: 2019-03-05Tas ned: 2019-03-26
  Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträden

 • 2019-03-13
  Kungörelse - Kommunfullmäktige sammanträder den 20 mars 2019
  Tid: Onsdag den 20 mars 2019 kl. 18:30
  Plats: Kulturhuset i Kungsängen, Stora scenen

  Läs mer
 • 2019-01-30
  Kungörelse till kommunfullmäktiges sammanträde den 6 februari 2019 kl. 18:30
  Tid: Onsdag den 6 februari 2019 kl. 18.30
  Plats: Kulturhuset i Kungsängen, Stora scenen.

  Läs mer

Detaljplaneärenden

 • 2018-12-13
  Kungörelse - Detaljplaner som vunnit laga kraft 2018, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2018-12-13
  Tas ned: 2020-10-03

  Läs mer
 • 2018-03-13
  Kungörelse - detaljplaner som vunnit laga kraft 2017, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2018-03-13
  Tas ned: 2019-11-13

  Läs mer

Övriga anslag

 • 2019-02-07
  Sätts upp: 2019-02-07
  Tas ned: 2019-02-13

  Läs mer