Anslagstavla


Protokoll

 • 2018-10-16
  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 11 oktober 2018
  Sätts upp: 2018-10-16
  Tas ned: 2018-11-06

  Läs mer
 • 2018-10-12
  Förbundsstyrelseprotokoll från Käppalaförbundets sammanträde 2018-09-25
  Sätts upp: 2018-10-12
  Tas ned: 2018-11-01

  Läs mer
 • 2018-10-09
  Protokoll från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 4 oktober
  Sätts upp: 2018-10-09Tas ned: 2018-10-30
  Läs mer
 • 2018-10-08
  Protokoll från Kommunstyrelsens hållbarhetsutskotts sammanträde den 8 oktober
  Sätts upp: 2018-10-08Tas ned: 2018-10-29
  Läs mer
 • 2018-10-08
  Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde den 3 oktober
  Sätts upp: 2018-10-08Tass ned: 2018-10-29
  Läs mer
 • 2018-10-02
  Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25 september 2018
  Sätts upp: 2018-10-02
  Tas ned: 2018-10-23

  Läs mer
 • 2018-10-02
  Protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 25 september 2018
  Sätts upp: 2018-10-02
  Tas ned: 2018-10-23

  Läs mer
 • 2018-10-01
  Protokoll från Valnämndens sammanträde den 25 september
  Sätts upp: 2018-10-01Tas ned: 2018-10-22
  Läs mer
 • 2018-10-01
  Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde den 24 september
  Sätts upp: 2018-10-01Tas ned: 2018-10-22
  Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträden

 • 2018-10-11
  Kungörelse till kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 2018
  Reviderad kungörelse till kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 2018 kl. 18.30. Sammanträdet hålls i Kulturhuset i Kungsängen, lokal Stora scenen.Läs kungörelsen
  Läs mer
 • 2018-10-10
  Kungörelse till kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 2018
  Kommunfullmäktige sammanträder den 17 oktober 2018 kl. 18.30 i lokalen Stora scenen i Kulturhuset, Kungsängen.Ta del av kungörelsen här
  Läs mer
 • 2018-09-12
  Kungörelse till kommunfullmäktige den 19 september
  Kommunfullmäktige sammanträder den 19 september kl. 18.30 i Stora scenen, Kulturhuset, Kungsängen.Läs kungörelsen här
  Läs mer

Detaljplaneärenden

 • 2018-03-13
  Kungörelse - detaljplaner som vunnit laga kraft 2017, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2018-03-13
  Tas ned: 2019-11-13

  Läs mer

Övriga anslag

 • 2018-10-19
  Kungörelse
  Sätts upp: 2018-10-19
  Tas ned: 2018-10-24
   
  Läs mer
 • 2018-10-19
  Kungörelse
  Sätts upp 2018-10-19
  Tas ned 2018-10-24

  Läs mer