Anslagstavla

Protokoll nämnder


 • Protokoll från Trygghetsutskottets sammanträde den 20 maj 2022
  Sätts upp: 2022-05-25
  Tas ner: 2022-06-15

  Läs mer

 • Protokoll från Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 19 maj 2022
  Sätts upp: 2022-05-19
  Tas ned: 2022-06-09

  Läs mer

 • Protokoll från Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor, 2022-05-18
  Sätts upp: 2022-05-19
  Tas ned: 2022-06-09

  Läs mer

 • Protokoll från Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 11 maj 2022
  Sätts upp: 2022-05-11
  Tas ned: 2022-06-01

  Läs mer

 • Protokoll från Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB den 9 maj 2022
  Sätts upp: 2022-05-10
  Tas ner: 2022-06-01

  Läs mer

 • Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde den 2 maj 2022
  Sätts upp: 2022-05-09
  Tas ned: 2022-05-30

  Läs mer

 • Protokoll från Äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 2 maj 2022
  Sätts upp: 2022-05-09
  Tas ned: 2022-05-30

  Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträden

Detaljplaneärenden


 • Underrättelse inför antagande av ändring av detaljplan för Norrboda-Brunna
  Sätts upp: 2022-05-19
  Tas ned: 2022-06-16

  Läs mer

 • Underrättelse inför antagande av detaljplan för Säbyholm
  Sätts upp: 2022-05-19
  Tas ned: 2022-06-16

  Läs mer

 • Kungörelse - Detaljplaner som vunnit laga kraft, Tibbleängen och Svartviks strand Upplands-Bro kommun
  Läs mer

 • Kungörelse - Detaljplaner som vunnit laga kraft 2020, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2020-12-17
  Tas ned: 2022-12-17

  Läs mer

Övriga anslag


 • Mottagningstider 2021 - Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro
  Läs mer
Upp