Utbildningskontoret

Utbildningskontoret är Utbildningsnämndens stöd genom   verksamheter som arbetar med barn- och utbildningsfrågor. Vi ser förskolan, grundskolan och gymnasiet som länkar i en och samma utbildningskedja som ska ge alla ungdomar bra kunskaper för fortsatta studier och för arbetslivet.

Verksamhetsområdena inom Utbildningskontoret är:

  • Förskola
  • Pedagogisk omsorg i enskild regi
  • Öppen förskola
  • Förskoleklass
  • Grund- och särskola
  • Gymnasie- och gymnasiesärskola

Hur Utbildningskontoret är indelat kan du läsa under organisation och styrning.

Upp