Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret är den del av organisationen som stöttar flest nämnder. Kontoret stöttar Kommunstyrelsen når det gäller frågor om arbetet med exploatering eller om detaljplaner, Bygg- och miljönämnder när det gäller arbete med bygglovsfrågor, miljö eller livsmedelsfrågor och Tekniska nämnden när det gäller frågor om vatten- och avloppsverksamheten eller våra gator, torg och parkmiljöer.

Hur Samhällsbyggnadskontoret är indelat i avdelningar kan du se under organisation och styrning.

Upp