Politisk organisation

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ.
Kommunfullmäktige är den enda politiska gruppen som väljs direkt genom val av kommuninnevånarna vart fjärde år.
De övriga nämnderna och Kommunstyrelsen väljs av Kommunfullmäktige efter ett sådant val.

Kommunfullmäktige beslutar i principiella frågor som till exempel mål och budget och även hur den politiska organisationen ska vara utformad under kommande fyra åren efter ett val.

Mer om nämnder kan man läsa under respektive nämnd eller styrelse.
Hur den politiska organisationen är uppbyggd ser du under organisation och styrning

Upp