Kultur- och fritidskontoret

Kultur- och fritidskontoret är Kultur- och fritidsnämndens stöd i arbetet när det gäller frågor om Kultur, Bibliotek, Simhall, Idrottsplatser, Idrottshallar och Föreningsliv.

Hur Kultur- och fritidskontoret är indelat i enheter kan du läsa under organisation och styrning

Länkar

Upp