Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret är den del av organisationen som stöttar Kommunstyrelsen med ledning, samordning och utveckling av den övergripande kommunala verksamheten. Den som är högst ansvarig inom kommunledningskontoret är Kommundirektören.

Kommunledningskontoret uppgift är att företräda helheten, kommunicera och samverka, stå för regler och policys och att driva kommunens utveckling mot framtidens krav. En ännu bättre, tydligare och öppnare kommun.

Hur Kommunledningskontoret är indelat i staber kan du läsa under organisation och styrning.

Upp