Reglementen och delegationsförteckning

Kommunfullmäktige beslutar regelbundet om reglemente för respektive nämnd. Ett reglemente redogör för vad som varje nämnd ska ansvara för och formerna för nämndens arbete.