Organisation & Styrning

En grupp människor lyssnar på en föreläsare och tittar på en storbildsskärm.

Upplands-Bro kommun styrs av politiker i styrelser och nämnder. Till sin hjälp har de en organisation med anställda som ska utföra de politiska uppdragen som lämnas i olika typer av beslut. Det dagliga arbetet som utförs av anställda leds av en kommundirektör.

Upp