Ansökan för borgerlig vigsel

Tänk på att ha god framförhållning när du ansöker om vigsel. Vi kan inte alltid tillgodose era önskemål då det beror på våra vigselförrättares tillgänglighet. Glöm inte heller att ansöka om hindersprövning och ett vigselintyg hos skatteverket. Orginalblanketterna måste lämnas in till kommunen i god tid före vigseln.

Datum för vigsel * (obligatorisk)
Datum för vigsel
Plats * (obligatorisk)
Plats

Har ni egna vittnen? Observera att kommunens vittnen endast kan användas under kontorstid * (obligatorisk)
Har ni egna vittnen? Observera att kommunens vittnen endast kan användas under kontorstid


Önskar ni vigseln på svenska eller engelska?
Önskar ni vigseln på svenska eller engelska?Hantering av personuppgifter
Du avgör om du vill lämna dina uppgifter till oss. Uppgifterna utgör offentlig handling vilket innebär att de kan komma att lämnas ut vid en begäran från någon enskild person.
De uppgifter vi vill samla in är personernas namn samt adress, telefonnummer och a-postadress till den person som skickar in ansökan. Kommunledningskontoret samlar in uppgifterna i syfte att kunna administrera din ansökan om borgerlig vigsel. Dina uppgifter kommer endast hanteras av Kommunledningskontoret. Dina uppgifter sparas hos oss till dess att vigseln är förrättad. Därefter raderas de.
Personuppgiftsansvarig är
Kommunstyrelsen, Upplands-Bro kommun, Furuhällsplan 1, 196 81 KUNGSÄNGEN, 08-581 690 00, kommun@upplands-bro.se, organisationsnummer 212000–0100.
Rätt att få registerutdrag
Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att rätt att få rättelse gällande de personuppgifter vi behandlar om dig om något är felaktigt. Ta då kontakt med: dataskyddsombud@upplands-bro.se. Om du inte anser att vi hanterat dina personuppgifter korrekt kan du lämna klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.
Godkännande * (obligatorisk)
Godkännande