Typografi

I Upplands-Bro kommun använder vi olika typsnitt för olika kanaler: trycksaker, interna dokument samt webben.

Typsnitt för trycksaker

Typsnitt för tryck: Raleway och Libre Baskerville

Raleway är vårt standardtypsnitt, en Open Source font från Google. Vi använder det främst i två varianter, Raleway Extra Bold och Raleway Regular.

Raleway Extra Bold är den feta varianten  som ska användas i rubriker. Rubrikerna ska sättas versalgement. 

Raleway Regular används i kombination med Bold i rubriker eller ensamt i under­rubriker, ingresser, bildtext, kortare faktatexter, adresser etcetera.

Typsnitten ingår i Google Fonts, ett bibliotek som innehåller gratis och öppen källkodstypfamiljer. Här kan du ladda ner typsnitten.

Typsnitt för interna dokument

Typsnitt för interna dokument: Arial och Times New Roman

Arial och Times New Roman är våra standardtypsnitt för interna dokument. Arial används i rubrik och sidhuvud i kontors­mallar. Lämplig storlek är 10 punkter och uppåt.  

Times New Roman är vårt brödtexttypsnitt för interna dokument och används för längre texter. Lämplig storlek för brödtext är 9–12 punkter.

Typsnitt för webb

Typsnitt webben: Open Sans Regular samt Bold

På webben använder kommunen Open Sans Regular och Open Sans Bold.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp