Tillämpning

Här finns instruktioner vad gäller element och typografering av trycksaker.

Satsyta/grid

För att underlätta vårt arbete när vi tar fram kommunikationsmaterial  har vi tagit fram en tydlig grid. Rätt använd utgör gridden ett bra redskap för att skapa ett konsekvent uttryck. 

Satsyta och plattor

Sidans bredd delas in i 14 kolumner och satsytan bredd utgörs av 12 kolumner indelade i 3 huvudkolumner.

Logotypens bredd motsvarar 4 kolumner, och placeras ett av sidans 4 hörn.

Plattor

Profilfärgerna kan också användas som färgplattor med text. Detta kan vara något som ska tydliggöras, t ex kontaktväg, rubrikplatta, faktraruta. Endast de fasta färgkombinationerna får användas, både för platta, rubrik och text.

Tydlighet i plattor. Endast kommunens färgkombinationer får användas, både för platta, rubrik och text.

Tydlighet i plattor. Endast kommunens färgkombinationer får användas, både för platta, rubrik och text.

Tillämpning

Exempel på A5 folder.

Exempel på A5 folder.

Exempel på affischer i A3.

Exempel på affischer i A3.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp