Logotyp

Vår logotyp är vårt främsta visuella kännetecken. Den visar att det är Upplands-Bro som står bakom verksamheten eller informationen.

Logotyp svart respektive vit

Logotypen finns i svart respektive vit färg. Den svarta versionen används mot ljus bakgrund och den vita versionen används mot mörk bakgrund. Välj alltid den version som har bäst kontrast mot bakgrunden.

Logotyp röd och gul

Logotypen finns även i rödbeige version som används endast vid högtidliga tillfällen och i sammanhang med stark koppling till tradition.

Frizon runt logotyp

Frizon

Logotypen ska alltid omges av en frizon. ­Frizonen är minimiavståndet till annan ­grafik, text eller bild. Inom frizonen får inga andra objekt placeras som till exempel ­texter, logotyper eller andra grafiska ­element. 

Frizonen gäller även i förhållande till ytter­kanten på de material där logotypen ska placeras. Frizonen ska minst motsvara bredden av kommunvapnet och är ett minimum; ju mer fri yta som finns runt logotypen, ­desto tydligare framträder den.

Frizon och placering av logotyp.

Placering och storlek

För att Upplands-Bro ska framgå som en tydlig avsändare ska vår logotyp alltid placeras i ett av de fyra hörnen. Detta gäller samtliga enheter och användningsområden. Placeringen ska alltid ta hänsyn till frizonen. För att logotypen ska upplevas som tydlig finns är minsta tillåtna storlek 25 mm i bredd.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp