Bild

Bilder som vi använder ska spegla vad kommunen står för. Använd i första hand bilder på människor och tänk på att undvika stereotyper och att ha ett normkritiskt perspektiv.

Om du anlitar fotograf måste du ha rättighet att ­använda bilden. Det är inte tillåtet att använda bilder från internet eller ­sociala medier utan tillåtelse från bildens ägare. Kommunen följer dataskyddsförordningen (GDPR), som reglerar hur företag och myndigheter får lagra och behandla personuppgifter, se rubrik fotomedgivande nedan.

Känsla

Bild till vänster: Våga välja en bild där man kommer nära. Det hjälper till att skapa en tydlig och mer spännande komposition.Bild till höger: Översiktsbilder kan bli bra men ofta blir de distanserade och ointressanta, utan en tydlig fokuspunkt.

Bild till vänster: Våga välja en bild där man kommer nära. Det hjälper till att skapa en tydlig och mer spännande komposition.Bild till höger: Översiktsbilder kan bli bra men ofta blir de distanserade och ointressanta, utan en tydlig fokuspunkt.

Bilden till vänster känns autentisk och trovärdig. Personerna på bilden är aktiva och gör någonting. Bilden till höger känns arrangerad och onaturlig. Personerna är uppställda och tillsagda att titta in i kameran.

Bilden till vänster känns autentisk och trovärdig. Personerna på bilden är aktiva och gör någonting. Bilden till höger känns arrangerad och onaturlig. Personerna är uppställda och tillsagda att titta in i kameran.

Bilder ska i största möjliga mån visa människor och spegla kommunens mångfald av ålder, kön, och etnicitet. De ska inte vara schablonmässiga eller fördomsfulla. Personerna på bilderna får gärna vara aktiva och arbeta/samverka tillsammans. Välj bilder med spännande vinklar och detaljer. Leta efter motiv som är intressanta för målgruppen. Bilderna ska företrädesvis vara tagna i Upplands-Bro.

Våra fotografier ska förmedla en känsla av naturlighet och värme. Därför är det viktigt att bilderna har en varm temperatur, naturlig kontrast och naturlig mättnad i färgerna

Bildbank

Upplands-Bro kommun har prenumeration på bilder i bildbanken www.mostphotos.com. Kontakta Kommunikationsavdelningen med bildnummer för att få hjälp att ladda ner. 

I första hand är det ansvariga webbredatörer som har egen inloggning.

Upphovsrätt

Om du anlitar fotograf måste du ha rättighet att ­använda bilden. Ska bilden användas fler gånger i fler kanaler kan du köpa loss bilden för fri användning. Det är inte tillåtet att använda bilder från internet eller ­sociala medier utan tillåtelse från bildens ägare. Bilder som kommunen köper regleras i avtal.

Fotomedgivande

Kommunen följer dataskyddsförordningen (GDPR), som reglerar hur företag och myndigheter får lagra och behandla personuppgifter. Bilder är personupp­gifter om de personer som förekommer på bilderna kan identifieras. För att publicera en bild behövs fotomedgivande från personerna på bilden.

Översiktliga bilder som inte fokuserar på särskild person och har ett avstånd som gör att personerna är svåra att identifiera, kräver inget tillstånd så länge bilden inte riskerar att inkräkta på den personliga integriteten. Vi inhämtar fotomedgivande från båda ­vårdnadshavare för personer under 18 år, även om det i GDPR inte ­anges någon exakt åldersgräns.

Fotografering vid evenemang kan i vissa fall ske utan fotomedgivande, med stöd av 6 § myndighetsförordningen om myndigheters uppgift att tillhandahålla information om sin verksamhet. Om enskilda personer kommer i förgrunden och syns väldigt tydligt på bilder ber vi om medgivande även i sådana sammanhang.

Läs mer om fotomedgivande på
portalen.upplands-bro.se/samtycke

Ikoner

Exempel på piktogram/ikoner för könsneutralt wc, rwc och direktsändning.

Vi använder piktogram och ikoner om vi vill illustrera ett komplext sammanhang, förtydliga en funktion eller stödja ett budskap.  Piktogram och ikoner får inte användas som dekorelement inte som logotyp.

Kontakta Kommunikationsenheten för att få tillgång till ikonerna.

 

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp