Samverkan i länet

Upplands-Bro kommun medverkar i den gemensamma satsningen "En trygg, säker och störningsfri region" för att stärka samhällets förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner i den starka expansiva Stockholmsregionen.

Det sker genom att samordna regionens resurser mer effektivt för att därmed kunna förebygga och minimera smahällsstörningar och andra oönskade effekter av kända eller plötsliga händelser, olyckor och kriser. Målet är att skapa trygghet, säkerhet och framkomlighet för regionens medborgare både till vardags och i krissituationer.

Program för samverkan Stockholmsregionen

Upp