Kommunens krisorganisation

Kommunen har en tjänsteman i beredskap (TIB) utanför kontorstid. När en kris inträffar kan  kommunens krisledningsgrupp och krisledningsnämnd aktiveras.

Upplands-Bro kommun har en krisledningsgrupp som aktiveras när det behövs. Gruppen består av kommunala tjänstemän. Kommunen har även en krisledningsnämnd som består av förtroendevalda politiker.

En tjänsteman i beredskap (TIB) finns tillgänglig efter kontorstid. Det är dit SOS Alarm, brandkår, polis och andra viktiga samhällsfunktioner ringer om något inträffar i kommunen som inte kan vänta.

Upp