Frivilliga resursgrupperna

Frivilliga Resursgruppen (FRG) i Upplands-Bro har till uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen. Frivilliga Resursgruppen kan kallas in när något extraordinärt hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för en FRG-medlem.

Vill du vara med i FRG? Kontakta någon av kommunens FRG-ansvariga:

 • Dan Carlsson
  dan.carlsson@upplands-bro.se
  tel: 070-712 27 88
 • Peter Asmund 
  peter@asmund.se  
  tel: 070-517 29 71
 • Nina Rönnberg
  nina@frgubro.se
  tel: 070-653 13 50
 • Lars E. Blomqvist
  leblom3@gmail.com
  tel: 076-186 55 22