Beredskap för djurägare

Du förväntas klara dig själv utifrån dina förutsättningar i händelse av en kris, utan stöd från myndigheter. Som djurägare kan du behöva förbereda dig ytterligare för att ditt djur ska må bra.

Du som är djurägare har det yttersta ansvaret för ditt djur och dess hälsa. Olika djur har olika behov som behöver tillgodoses även under en kris.

Det kan handla om allt från att ha reservfoder hemma till att kunna isolera en djurbur vid ett långvarigt strömavbrott.

Svenska Blå Stjärnan är en organisation som har samhällets uppdrag att ta hand om djur vid kriser, katastrofer, utbrott av smitta och andra händelser som kan drabba djuren.

Genom informationskampanjen "Har du koll?" får du tips och förslag på hur djurägare kan förbereda sig, vilken krisberedskap som behövs hemma och var det finns information, både innan och under en kris. Dessutom finns det praktisk information om vad djuren behöver, checklistor på saker som är bra att ha och tips från experter.

Upp