Frivilliga resursgrupperna

Frivilliga Resursgruppen (FRG) i Upplands-Bro har till uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen. Frivilliga Resursgruppen kan kallas in när något extraordinärt hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för en FRG-medlem.

Läs om FRG

I februari 2022 delades ett nummer av kommunens informationstidning med temat krisberedskap ut till alla hushåll i Upplands-Bro. Tidningen är fullmatad med värdefulla tips och användbar information.

Kommunens tidning om kris

Se filmer om FRG

Vill du vara med i FRG? Kontakta någon av kommunens FRG-ansvariga:

Länkar till externa webbplatser

 

Upp