#mittupplandsbro

På kommunens konto på Instagram delar vi invånarnas bästa bilder av Upplands-Bro kommun. Skicka gärna in eller dela dina bilder med oss.

Dela dina bilder

Dela dina bästa bilder av Upplands-bro med oss genom att tagga dem med #mittupplandsbro. Vi återpublicerar utvalda bilder på Instagram. Ibland behöver vi beskära och/eller ljusa upp bilderna innan publicering. Om vi återpublicerar din bild anger vi att den kommer från ditt konto. För att vi ska kunna dela dina bilder behöver du ha ett öppet Instagramkonto.

Skicka in bilder

Skicka in dina bilder via formuläret nedan. Vi publicerar ett urval av insända bilder på Instagram. Observera att inga personer som kan identifieras får förekomma på bilderna. Du kommer att anges som fotograf i anslutning till bilden.
OBS!
Notera att den totala storleken på bilderna får uppgå till max 20 MB.

Fotograf * (obligatorisk)
Fotograf

Bildrättigheter * (obligatorisk)
Bildrättigheter

Hantering av personuppgifter
Du avgör om du vill lämna dina uppgifter till oss. Uppgifterna utgör offentlig handling vilket innebär att de kan komma att lämnas ut vid en begäran från någon enskild person.
De uppgifter vi vill samla in är personernas namn och e-postadress. Kommunledningskontoret samlar in uppgifterna i syfte att kunna kommunicera med dig angående de bilder du sänt in. Dina uppgifter kommer endast hanteras av Kommunledningskontoret. Dina uppgifter sparas hos oss till halvårsskiftet tre år efter det datum du skickat in bilderna. Därefter raderas de.
Personuppgiftsansvarig är
Kommunstyrelsen, Upplands-Bro kommun, Furuhällsplan 1, 196 81 KUNGSÄNGEN, 08-581 690 00, kommun@upplands-bro.se, organisationsnummer 212000–0100
Rätt att få registerutdrag
Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att rätt att få rättelse gällande de personuppgifter vi behandlar om dig om något är felaktigt. Ta då kontakt med dataskyddsombud@upplands-bro.se. Om du inte anser att vi hanterat dina personuppgifter korrekt kan du lämna klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.
Godkännande * (obligatorisk)
Godkännande


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp