Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Från juli till september 2021 pågår en webbplatsundersökning på upplands-bro.se. Syftet med undersökningen att kartlägga användarvänligheten på webbplatsen och frågorna handlar om service, navigering, information, samt våra e-tjänster.

Vi arbetar hela tiden med att utveckla och förbättra upplands-bro.se för dig som besökare. Därför genomför vi nu en webbplatsundersökning för att lära oss mer om vad du tycker om webbplatsen, och skulle uppskatta om du kunde avvara ett par minuter för att svara på vår korta enkät. Ditt svar är ett viktigt underlag för vårt fortsatta arbete. Du som svarar är givetvis anonym, det är bara svaren som sparas.

Tack för din medverkan!

Är du intresserad av att bidra till webbplatsens fortsatta utveckling?

Under det kommande året finns det möjlighet att delta i andra typer av undersökningar som syftar till att förbättra webbplatsen. Är du intresserad av att medverka? Anmäl dig till vår sändlista nedan.


Ålder * (obligatorisk)
Ålder


Hur ofta besöker du upplands-bro.se? * (obligatorisk)
Hur ofta besöker du upplands-bro.se?


Hantering av personuppgifter
För att kunna kontakta dig och bjuda in dig till tester och undersökningar kopplat till webbplatsen behöver Upplands-Bro kommun registrera dina personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna fullgöra de krav som ställs i dataskyddsförordningen när det gäller rätt till information. Personuppgiftsansvarig för den här e-tjänsten är Kommunstyrelsen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.upplands-bro.se/personuppgifter

Har du frågor, idéer eller förslag?

Kontaktcenter tar tacksamt emot dina frågor och förslag.

Kontaktcenter
Telefon: 08-581 690 00
Fråga oss

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp