Grafisk identitet

Upplands-Bro kommuns grafiska identitet innehåller riktlinjer och mallar för att säkerställa att varumärket vårdas på ett effektfullt sätt.

Viktigt verktyg för framgång

Upplands-Bro kommun har mycket att erbjuda och den grafiska identiteten är ett viktigt verktyg i det arbetet. Den hjälper oss att konkurrera om uppmärksamhet om nya invånare, företagsetableringar och besökare. En samlad visuell identitet bidrar till tydlighet, enhetlighet och igenkänning och är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke.

Enkelt och lätt

Det är snabbt och lätt för medarbetarna att skapa kommunikationsprodukter. Genom att använda riktlinjer och mallar behöver ingen fundera över utseendet utan kan koncentrera sig på innehållet och tidpunkten för kommunikationen. Därmed sparas både pengar och tid.

Decentraliserat

Upplands-Bro kommun har ett decentraliserat kommunikationsansvar. Det innebär att chefer för respektive verksamhet ansvarar för både intern och extern kommunikation. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunikationsfrågor och den grafiska identiteten är beslutad av kommunfullmäktige. Därmed ska de grafiska riktlinjerna följas av alla som verkar inom Upplands-Bro kommuns olika verksamheter; helägda bolag, projekt i kommunens regi samt vid tillfällen då kommunen finansierar merparten av ett evenemang.

Support

Upplands-Bro kommuns Kommunikationsenhet stöttar organisationen i kommunikationsfrågor. Kontakta enheten om något verkar oklart, för att få tips eller handledning. Kommunikationsenheten ger råd och rekommendationer om den grafiska identiteten och ansvarar för eventuella förändringar i den grafiska profilen.

kommunikationsenheten@upplands-bro.se

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp