Dataskyddsombud

Kontakta kommunens dataskyddsombud om du vill ha registerutdrag gällande personuppgifter, om du vill göra en rättning av uppgifter eller om du har klagomål på hur vi behandlar dina uppgifter.

Begära registerutdrag, rättning eller invändning

Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att rätt att få rättelse gällande de personuppgifter vi behandlar om dig om något är felaktigt.

Ta då kontakt med kommunens Dataskyddsombud.

Klagomål

Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina uppgifter vänder du dig i första hand till den verksamhet som behandlar uppgifterna.

Är du inte nöjd med åtgärden kan du kontakta Upplands-Bro kommuns Dataskyddsombud.

Om du fortfarande inte är nöjd med hur Upplands-Bro kommun sköter ditt ärende har du rätt att skicka ett klagomål avseende behandlingen av personuppgifter till Datainspektionen.

Kontakta kommunens Dataskyddsombud

dataskyddsombud@upplands-bro.se

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp