Begär registerutdrag

Du har rätt, enligt dataskyddsförordningen GDPR artikel 15, att begära registerutdrag för att få veta vilka uppgifter vi behandlar om dig/det barn som du är vårdnadshavare för.

Begära registerutdrag

Ett registerutdrag kan du begära att få i vår e-tjänst begäran om registerutdrag. Om du vill ha ett registerutdrag inom det familjerättsliga området ska du vända dig till Järfälla kommun som administrerar den kommun gemensamma familjerättsnämnden.

Hur får du ditt registerutdrag?

Registerutdraget kommer du att kunna hämta personligen i Kommunhuset, mot uppvisande av legitimation, få skickat till mina sidor i vår e-tjänst alternativt kan du få det skickat till din folkbokföringsadress. Innehåller registerutdraget känsliga personuppgifter skickas det som rekommenderat brev.

Begäran om registerutdrag om barn måste verifieras av samtliga vårdnadshavare.

Kontakta kommunens dataskyddsombud

dataskyddsombud@upplands-bro.se

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp