Dödsboanmälan

När de ekonomiska tillgångarna i ett dödsbo inte finns eller är begränsade så att de inte räcker till en begravning, så kan en bouteckning ersättas av en dödsboanmälan. En sådan kan endast upprättas i samråd med en handläggare på Socialkontoret i den avlidnes hemkommun. En sådan anmälan måste upprättas inom två månader från dödsfallet.

Vid behov av hjälp med att ordna en dödsboanmälan bör man tänka på att:

  • Inte besöka den avlidnes bostad. En dödsboanmälan kräver i oftast ett hembesök från en av kommunens tjänstemän och då måste hemmet och dess tillgångar vara orörda.
  • Stoppa eventuella autogiron och stående överföringar på den avlidnes bankkonton. De ekonomiska resurserna som finns på konton ska i första hand täcka begravningskostnaderna.
  • Avvakta med att betala den avlidnes räkningar, även begravningskostnaderna. Om den avlidnes ekonomiska resurser inte räcker till, blir skulder i regel avskrivna.
  • Meddela eventuella hyresvärdar eller andra som den avlidne får räkningar ifrån om dödsfallet för att undvika påminnelseavgifter eller andra extra avgifter.
  • Säg upp eventuella abonnemang, hyreskontrakt eller liknande i den avlidnes namn.

Dödsboanmälan ersätter bouppteckning och skickas till Skatteverket.
I dödsboet får det inte finnas fast egendom, fordon eller annat som kan påverka att en bouppteckning i stället ska upprättas.

För hjälp med upprättande av dödsboanmälan kontakta Socialkontoret,
Tel: 08 - 581 690 00
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen

För hjälp med upprättande av dödsboanmälan kontakta Socialkontoret
Telefon: 08 - 581 690 00
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp