Våldsbejakande extremism

Har du kommit i kontakt med våldsbejakande extremism eller har du en anhörig som du är orolig för? Här finns samlad information om hur kommunen arbetar med våldsbejakande extremism, men även vad det finns för hjälp att få nationellt.

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

  • Autonom vänster
  • Högerextrem och vit-makt aktivism
  • Politisk islamism och våldsbejakande islamistisk extremism

Stöd från socialtjänsten

Kommunen erbjuder stöd till barn och unga samt till deras anhöriga efter individuell bedömning. Om oro finns för att barn under 18 år far illa, antingen misstanke om den unges egen radikalisering eller att ett barn indirekt påverkas, hänvisas till socialtjänsten.

Personer i extremistmiljöer kan både utöva hot och våld och samtidigt själva vara brottsoffer. Socialnämnden har ett särskilt ansvar för brottsoffer. Det framgår av bestämmelsen i 5 kap. 11 § SoL. Bestämmelsen omfattar samtliga brottsoffer, oavsett ålder och kön. Där framgår också att socialnämnden har ett särskilt ansvar för kvinnor och barn i vissa situationer.

Solängen

Socialkontorets stöd- och behandlingsenhet Solängen, ger stöd till barn, ungdomar och deras familjer när de behöver hjälp att lösa olika svårigheter och kriser.

Kontakt
För att beställa tid för föräldrastöd hos oss ringer du Kontaktcenter som kopplar till enhetsledaren på Solängen, eller så ringer du direkt till enhetsledare på tel: 08-581 695 55

Besöksadress
Gamla Landsvägen 2, Kungsängen

Bryggan

Bryggan är en psykiatrisk mottagning, drivs genom samarbete mellan Upplands-Bro kommun samt vårdcentralerna i Bro och Kungsängen. Bryggan erbjuder förebyggande stöd för en bättre psykisk hälsa till barnfamiljer, barn och unga.

Kontakt
Ring tel: 08-410 792 05 och lämna ditt namn och telefonnummer så ringer vi upp dig.

Mottagningen i Kungsängen
Kungsängens vårdcentral
Gamla Landsvägen 2

Mottagningen i Bro
Capio vårdcentral Bro
Broplan 3

Socialjouren Nordväst

Vid akuta fall efter kontorstid, tel: 010-444 05 00


Orostelefonen och Oroschatten

Rädda barnen driver Orostelefonen (tidigare kallat Den nationella stödlinjen för anhöriga) och Oroschatten. Hit kan personer som är oroliga för att en anhörig ska dras in en våldsbejakande extremistisk rörelse få tips och råd. Även lärare, socialsekreterare, fritidspedagoger, idrottsledare, församlingsledare och andra som kommer i kontakt med personer som de känner en oro förkan få stöd.

Telefonen och chatten bemannas av kuratorer som behärskar flera språk, till exempel svenska, engelska, arabiska och somaliska. Samtalen är anonyma och syns inte på telefonräkningen.

Orostelefonen tel: 020-100 200

Telefontid 9:00-16:00 (lunchstängt 12-13) + kvällsöppet mån, ons, fre 18:00-22:00 

Oroschatten

www.raddabarnen.se/oroschatten

Kvällsöppen mån, ons, fre 18:00-22:00

Samordnaren mot våldbejakande extremism – samtalskompassen

Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism är en statlig myndighet. Huvuduppdraget är att stärka och stödja lokal samverkan i syfte att förebygga våldsbejakande extremism.

Den nationella samordnaren erbjuder bland annat ett utbildningsmaterial som kallas Samtalskompassen. Det riktar sig främst till socialsekreterare, lärare, fritidsledare, närpolis, kurator, fältassistent, skolsköterskor och ungdomsledare. Men även till andra yrkesverksamma som möter personer i riskzonen för radikalisering, framför allt unga.

Läs mer på: www.samtalskompassen.samordnarenmotextremism.se

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)