Väktare

Upplands-Bro kommun, Upplands-Brohus och AB Upplands-Bro kommunfastigheter har gjort gemensam sak och avtalat med ett nytt väktarbolag.

Från första september 2019 är Rapid på plats i kommunen. Väktarna från Rapid arbetar alltid i par och finns på plats för att öka tryggheten. De har ett socialt riktat uppdrag och kommer att arbeta uppsökande och i dialog med medborgarna. Fyra väktare kommer att dela på bevakningsuppdraget vilket ger möjlighet till stor kommunkännedomen och goda relationer. De cirkulerar med bil och patrullerar till fots på viktiga platser runt om i Upplands-Bro.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)