Trygghetsvärdar och nattvandring

Som ett led i kommunens trygghetsprogram genomförs organiserad nattvandring i Upplands-Bro. Nattvandringen leds av utbildade och erfarna vandrarvärdar.

Positiva resurser som rör sig ute har visat sig vara förebyggande mot trygghetsrelaterad brottslighet som skadegörelse och liknande. I Upplands-Bro kommun jobbar ett antal trygghetsvärdar med att öka vuxennärvaron på tider och platser där unga vistas.

Trygghetsvärdarna fungerar som ett stöd för vandrarvärdarna som har ansvar för att leda nattvandringarna i kommunen.

Vandrarvärdarna genomgår en utbildning för att vara trygga i uppgiften och kunna ta ansvar för och genomföra en strukturerad och trygg nattvandring.

Ökad social kontroll

Som nattvandrare eller trygghetsvärd arbetar du inte med någon form av ingripande verksamhet. Rollen och uppgiften för nattvandrarna och trygghetsvärdarna är att öka den sociala kontrollen genom mer vuxennärvaro på tider och platser där det finns behov. 

Att dessutom kunna vara ett stöd för dem som behöver det är en bonus. Exempelvis kan man hjälpa till med att kontakta vårdnadshavare vid behov, följa med någon hem eller ta hand om någon som behöver vård.

Avsikten är att göra trygghetsvärdarna bilburna, vilket ger en möjlighet att arbeta operativt i hela kommunen efter behov. Samverkan sker även med den lokala polisen, som kommer att delta i utbildningen av trygghetsvärdarna.